Ільницький Іван Григорович

Ільницький Іван ГригоровичАкадемік АНВО України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького, заслужений діяч науки і техніки України

 

Ільницький Іван Григорович закінчив у 1972 році педіатричний факультет Львівського державного медичного інституту (тепер Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Від 1972 до 1977 років працював лікарем в різних медичних установах Львівської області. З 1973 до 1976 років знаходився на дійсній військовій службі в Балтійському Військово-Морському флоті на посаді начальника медичної служби протичовнового ракетного корабля “Комсомолец Литвы”. За час служби був нагороджений Почесною грамотою ЦК ЛКСМ Литовської РСР і одержав позачергове військове звання за виконане в складних штормових умовах хірургічне втручання з приводу гострого апендициту.

Від 1978 р. до 1989 р. працював в Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України (тепер Національний інститут фтизіатрії і пульмонології), де пройшов шлях від аспіранта до доктора медичних наук, професора. Успішно захистив кандидатську (1983р.) та докторську (1988 р.) дисертації.

За винахідницьку діяльність нагороджений нагрудним знаком “Изобретатель СССР”. В квітні-червні 1986 року приймав участь в наукових дослідженнях та  наданні медичної допомоги населенню в радіаційно несприятливих екологічних умовах Чорнобильської зони, за що нагороджений медаллю “Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС” та отримав посвідчення ІІ категорії.

З 1990 року завідує кафедрою Львівського державного медичного університету. Автор понад 700 наукових праць, 17 підручників і монографій, 13 авторських свідоцтв та патентів України на винахід, понад 20 методичних розробок та 40 раціоналізаторських пропозицій. За період 1995-1998 рр. був проректором та деканом медичного факультету. Веде багатогранну організаційну, наукову та лікарську діяльність. Під його керівництвом захищено 5 докторських та 7 кандидатських дисертації.

Наукові інтереси різнобічні і стосуються актуальних проблем хвороб легень та інших уражень органів і систем людини з урахуванням чинників навколишнього середовища (радіаційний фон, техногенні фактори, природні екзоалергени). Мають місце широкі контакти з провідними науковими та клінічними медичними установами України (Львів, Рівне, Київ, Харків), країн СНД (Молдова, Росія, Білорусь) та Європи (Австрія, Польща). Організатор та учасник багатьох наукових форумів в області та Україні з питань фтизіатрії, пульмонології та професійної патології органів дихання.

За рішенням Президії Західного наукового центру в 1996 р. нагороджений дипломом кращого професора-науковця в галузі медицини. За вагомий внесок в розвиток вітчизняної медичної науки і освіти  удостоєний звання Заслужений діяч науки і техніки України (2007 р.).

В 1997 році присвоєно вчене звання академіка Академії Наук Вищої Освіти (АНВО) України, за багатогранну і плідну діяльність в галузі медичної науки і практики отримав звання Лауреата премії імені Ярослава Мудрого (2000 р.) та Святого Володимира (2008 р.), Член Президії АНВО України. За заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної Української Православної Церкви Патріархом Київським і Всієї Руси – України нагороджений орденом Святого Апостола Андрія Первозванного та медаллю Святих Кирила і Мефодія. За активну громадську позицію, високі досягнення в області науки і техніки та професіоналізм нагороджений Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації, іменинним годинником Київського міського голови та нагрудним знаком “Архангел Михаїл Київський”.

Зрілий педагог, висококваліфікований науковець та лікар-спеціаліст, в центрі уваги якого постійні теоретичні і практичні питання підготовки медичних кадрів та надання медичної допомоги населенню Західного регіону України. Лікар вищої категорії за спеціальностями “Фтизіатрія” і “Пульмонологія”.

Основні досягнення в галузі медичної освіти, науки і практики стосуються інтеграційних процесів фтизіатрії та пульмонології, включаючи питання екологічних чинників на розвиток хвороб бронхолегеневої системи. Особливу увагу заслуговують монографії, посібники, підручники та навчальні програми додипломної і післядипломної освіти, в тому числі в підготовці лікарів різних фахових спрямувань в області хвороб органів дихання. Тільки за останніх 5 років в світ вийшли наступні видання, які регламентовані МОЗ України: Основи клінічної фтизіатрії (Керівницство для лікарів в 2 – х томах) за ред. Фещенка Ю.І., Мельника В.М., Ільницького І.Г.- Київ Львів, Атлас, 2007.- 1168 с.; Хвороби респіраторної системи (науково-методичний довідник) за ред. Фещенка Ю.І., Мельника В.М., Ільницького І.Г.- Київ – Львів, Атлас, 2008.- 497 с.; Синдром бронхіальної обструкції у практиці педіатра, фтизіатра і сімейного лікаря (монографія) за ред. Ільницького І. Г., Костик О.П., Ільницької Л.І. - Київ – Львів, Атлас, 2009.- 304 с.; Фтизіатрія (навч. посібник ) за ред. Мельника В.П., Ільницького І.Г. - Київ – Львів, Атлас, 2008.- 304 с.; Інфекційні хвороби з основами фтизіопульмонології (навч. посібник) за ред. Ільницького І. Г. - Львів, Атлас, 2009.- 404 с.; Пульмонологія та фтизіатрія (керівницство для лікарів в 2-х томах) за ред. Фещенка Ю. І., Мельника В. М., Ільницького І. Г. - Київ Львів, Атлас, 2009.- 1336 с.; Основи фтизіопатології позалеге­невої локалізації (навч. посібник) за ред. Ільницького І. Г., Костик О. П., Білозір Л. І. – Львів, Атлас, 2011.- 512 с.; Пульмонологія та фтизіатрія (Національний підручник в 2-х томах) за ред. Фещенка Ю. І., Мельника В. М., Ільницького І. Г.- Київ Львів, Атлас, 2011.- 1363 с.; Прикладні питання фтизіатрії дитячого та піділткового віку (навч. посібник) за ред. Ільницького І. Г., Костик О. П., Білозір Л. І.- Львів, Атлас, 2013.- 731 с.

З метою втілення новітніх технологій діагностики і лікування хронічних обструктивних захворювань легень і бронхіальної астми адаптовані в навчальному та клінічному процесі ендоскопічні, функціональні та імунологічні методи верифікації патологічного процесу, а також дозовані аерозолі, як варіанти базової терапії відповідно до Європейських стандартів. При цьому обгрунтовані та широко використовуються оптимальні комбінації етіотропних та патогенетичних середників при лікуванні запальних процесів органів дихання різного ґенезу, включаючи хвороботворні фактори навколишнього середовища.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня лікарів загальної медичної мережі (педіатри, терапевти, сімейні лікарі, фахівці поліклінічних підрозділів), фтизіатрів, пульмонологів, алергологів, профпатологів та спеціалістів суміжних кваліфікацій (рентгенологи, імунологи, ендоскопісти, фахівці функціональної діагностики) систематично діють школи-семінари, конференції та консиліуми з актуальних питань патології бронхолегеневої системи.

Адреса: 79010, Львів-10, вул. Пекарська, 69, ЛНМУ ім.Данила Галицького, кафедра фтизіатріїі пульмонології 

suhiv-lviv-oksana2@rambler.ru

моб. тел.: 0679275583

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту