Кожина Ганна Михайлівна

Кожина Ганна Михайлівна

Доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, Опорної кафедри МОЗ України

 

Народилась 10.07.1971 р. у м. Харків в сім'ї лікарів. У 1994 році з відзнакою закінчила Харківський медичний університет (зараз Харківський національний медичний університет) та отримала рекомендацію на наукову працю. У 1994 р. за успіхи в навчанні та виконанні наукової роботи була нагороджена дипломом та іменною стипендією Всесвітньої лабораторії культури науки. З 1994 р. по теперішній час працює у Харківському національному медичному університеті.

25 червня 1997 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступня кандидата медичних наук на тему «Функціональна діагностика дохворобних психічних змін з вивченням особливостей соціальної дезадаптації у підлітків». Згідно постанови президії Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки від 26 жовтня 2000 р. № 2  Кожиної Ганни Михайлівни була присуджена стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

26 квітня 2006 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступня доктора медичних наук на тему „Невротичні розлади у підлітків, які знаходяться в умовах пенітенціарної системи (клініка, механізми формування, корекція, профілактика)”. У 2010 р. отримала вчене звання професора по кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології. У 2010 р. отримала вчене звання академіка Академії наук вищої освіти України. Голова організаційно-методичного центру Міністерства охорони здоров’я України з питань психоосвітньої роботи.

Коло наукових інтересів: реабілітація психічно хворих, психоосвіта, вивчення сучасних афективних розладів, проблеми пенітенціарного стресу. Нею розроблені психоосвітні програми для психічно хворих та їх родичів; визначені прогностичні критерії формування декомпенсацій психічного та психологічного стану у осіб, які знаходяться в умовах пенітенціарної системи; описана специфіка клінічної структури, динаміка невротичних розладів у підлітків, які знаходяться в місцях позбавлення волі; розроблені базові критерії для побудови патогенетичной терапії та профілактики психічних та поведінкових розладів у осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Систематизовано патогенетично значущі психотравмуючі фактори, що приводять до розвитку суїцидальної поведінки у осіб молодого віку; розроблено індивідуальні патогенетично обґрунтовані програми корекції депресивних розладів та профілактики суїцидальної поведінки при гострій реакції на стрес. Розроблено комплексну програму реабілітації хворих на епілепсію з афективними розладами.

Кожина Г.М. є автором 265 наукових праці у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях з різних проблем психіатрії, психотерапії, медичної психології, наркології, в тому числі 3 монографій, 5 підручників, 20 навчальних посібників для студентів мед. Вузів, лікарів інтернів та лікарів загальної практиці з грифом МОЗ України. Входить до складу двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертаційних робіт: Д.64.609.01 з фаху 14.01.16 (психіатрія) та Д 64.609.03 з фаху 19.00.04 (медична психологія).

Веде активну громадську роботу – куратор Студентського наукового товариства та Ради молоди вчених Харківського національного медичного університету. Відмічена подякою Міністра охорони здоров’я, грамотою Харківської обласної Ради, подяками ректора ХНМУ, почесними грамотами Президії Правління науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України. Нагороджена Медаллю Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я “За охорону здоров’я нації” та Зіркою “Патріот України”.

Адреса:

робоча: 61022 м. Харків, пр-т Леніна, 4, ХНМУ

домашня: 61002 м. Харків, вул..Дарвіна 6, кв.42

Телефон р. (057) 738 10 68

М. (067) 7960663

e-mail: amkozhyna@rambler.ru

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту