Кузнєцов Юрій Миколайович

Кузнєцов Юрій Миколайович

Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений винахідник УРСР, Заслужений працівник народної освіти України, Заслужений викладач КПІ, Doctor honoris Causa ТУ-Габрово (Болгарія), стипендіат Президента України 2014-2015 рр.

 

Телефони:  роб. (044) 454-99-99, дом. (044) 457-53-77, моб. 050-50-17-315
Електронна пошта:    info@zmok.kiev.ua

 

Народився 24 червня 1940 р. у м. Херсоні.

Закінчивши з медаллю в 1957 р. Київську середню школу, вступив на механічний факультет Одеського політехнічного інституту. Через два роки перевівся на механіко-машинобудівний факультет Київського політехнічного інституту (КПІ), здобувши в 1962 р. фах інженера-механіка. Того ж року почав працювати на кафедрі верстатів асистентом. Упродовж 1964–1967 рр. навчався в аспірантурі. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію, що стосувалася цангових патронів, а в 1984 р.– докторську дисертацію на тему: «Синтез затискних механізмів пруткових автоматів» (м. Москва, МВТУ ім. М. е. Баумана). З 1971  р.– старший викладач, з 1972 р.– доцент, а з 1985 р. і до сьогодні – професор кафедри конструювання верстатів та машин Національного технічного університету України «КПІ».

Ю. М. Кузнєцов – всесвітньовідомий фахівець у галузі верстатобудування і технології машинобудування. Заснував три наукові школи: перша – із синтезу і аналізу затискних механізмів і пристроїв автоматичного маніпулювання; друга – зі створення верстатів нового покоління на модульному принципі, в тому числі з паралельною кінематикою; третя – із креатології та інтелектуальної власності. Розробив спеціалізований диференційно-морфологічний метод пошуку нових технічних рішень по затискних патронах. Автор першого в СРСР напівавтомату для обточування природних алмазів. Учасник міжнародних ярмарків у Болгарії, Німеччині, Польщі, Кореї.

Наукові інтереси: один з провідних фахівців в галузі верстатобудування – створення верстатів і верстатних комплексів нового покоління на модульному принципі; методологія науково-технічної творчості та інтелектуальної власності.

Автор близько 950 наукових праць, серед них більше 300 винаходів, 2 стандарти СРСР, 65 книг (монографії, довідники, підручники, навчальні посібники, огляди). Автор першого в СРСР напівавтомата для обточування алмазів мод. ПОА-1К, який був впроваджений на діамантових фабриках з подальшою його модернізацією.

Для України, Росії, Узбекистану, Болгарії, В'єтнаму, Йорданії і Лівану підготував 8 докторів, професорів і 42 кандидатів технічних наук, серед них: проф., д.т.н. Кальченко В.І. – завідувач кафедри "Металорізальні верстати" Чернігівського державного технологічного університету; проф., д.т.н. Крижанівський В.А. - завідувач кафедри "Металорізальні верстати і системи" Кіровоградського національного технічного університету; проф. Вачев А.А. – проректор з наукової роботи Технічного університету – Софія, Пловдівської філії (Болгарія); проф., д.т.н. Ю.М. Данильченко – завідувач кафедри "Прикладна механіка і логістика" Національного технічного університету КПІ; проф., д.т.н. Д.O. Дмитрієв – доцент кафедри "Конструювання машин" Херсонського національного технічного університету; проф., д.т.н. Нагорняк С.Г. – декан факультету переробки харчових продуктів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя; д.т.н. В.І. Сидорко – директор державного підприємства "Алкон" ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України; д.т.н., проф. І.В.Луців – завідувач кафедри верстатно-інструментального виробництва Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя; к.т.н. Судьїн Ю.О. – колишній начальник відділу обробки різанням ВНІПП (м. Москва); к.т.н. Барсук В.І. – колишній головний конструктор ГПЗ-20 (м. Курськ); доц., к.т.н. Скляров Р.А. – заст. зав. кафедри "Комп’ютерне проектування верстатів та машин" ТДТУ ім. І. Пулюя; доц., к.т.н. Редько Р.Г. – завідувач кафедри "Металорізальні верстати" Луцького національного технічного університету; доц., к.т.н. Неделчева П.М. – декан факультету машинобудування та приладобудування Технічного університету – Габрово (Болгарія); доц.., к.т.н. В.Н. Волошин – заст. директора технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя та ін.

У 2014 р. була захищена кандидатська дисертація "Синтез малогабаритних фрезерних верстатів з комп'ютерним керуванням" О.О. Степаненка.

Напрями науково-технічної діяльності:

- теоретичні основи проектування і розрахунку високоточних, самоналагоджувальних, широкодіапазонних, швидкопереналагоджувальних, високошвидкісних, багатофункціональних затискних механізмів токарних, свердлильних і фрезерних верстатів;

- створення та дослідження одношпиндельних і багатошпиндельних токарних автоматів і верстатів з ЧПК;

- створення і дослідження верстатів для діамантового та інструментального виробництв;

- створення і дослідження пристроїв для обробки полігональних поверхонь;

- теоретичні основи проектування та компонування верстатів нового покоління, в тому числі з механізмами паралельної структури;

- розробка і впровадження ресурсозберігаючих технологій при багатосерійному виготовленні затискних і подавальних цанг з литих і штампованих заготовок;

- створення і дослідження багатоцільових токарних і свердлильно-фрезерних верстатів каркасних компоновок з комп’ютерним керуванням, в тому числі з механізмами паралельної структури.

Творчі досягнення:

- розробив спеціальний диференційно-морфологічний метод пошуку і синтезу нових технічних рішень затискних механізмів на рівні винаходів;

- запропонував концепцію створення верстатів нового покоління, у тому числі з паралельною кінематикою, яка передбачає: генетико-морфологічний підхід до еволюції та синтезу складних механічних і електромеханічних систем; модульний принцип проектування та виготовлення; використання каркасних і оболонкових несучих систем; використання інтелектуальних комп’ютерних систем.

Щодо освітянської діяльності розробив і впровадив концепцію та новий методологічний підхід при підготовці молодої генерації фахівців у ВНЗ, де сформулював ідею підвищення творчої активності молоді, що передбачає нерозривний ланцюг знань та умінь, пов’язаних із створенням, дослідженням, охороною, захистом і комерційною реалізацією об’єктів права інтелектуальної власності. Концепція передбачає креативний підхід і винахідництво в інноваційній діяльності, що вимагає перегляду навчальних програм і впровадження таких нових дисциплін, як «Креатологія та інноватика», «Прогнозування розвитку технічних систем», «Основи теорії еволюції складних антропогенних систем».

Академік Академії наук вищої освіти України (1995) та її віце-президент (2002–2007). Заслужений винахідник України (1991), заслужений працівник народної освіти України (1998), заслужений викладач «КПІ» (1998), «Doctor Honoris Causa» ТУ – Габрово (2003), засновник і науковий керівник студентського КБ механіко-машинобудівного факультету (1971–1975 рр. та з 2008 р. до сьогодні), був головою Ради новаторів Жовтневого району м. Києва, членом експертної ради ВАК України, Комітету з державних премій у галузі науки і техніки.

Серед державних відзнак та нагород Ю.М. Кузнєцова можна відмітити:

1. 1974 р. - грамота МВСО України (за підписом міністра Г.Г. Єфименка) за успішне виконання соцзобов'язань).

2. 1979 р. - грамота МВСО України (за підписом міністра Г.Г. Єфименка) за винахідницьку діяльність.

3. 1981 р. - диплом 2-го ступеня ВДНГ УРСР за успіхи в економічному і соціальному розвитку УРСР.

4. 1983 р. - медаль "В пам'ять 1500-летия Киева".

5. 1986 р. - вручено нагрудний знак "Изобретатель СССР" за впровадження винаходів у народне господарство.

6. 1987 р. -золотая медаль ВДНГ СРСР.

7. 1987 р. - Почесна грамота Українського комітету профспілок за активну багаторічну працю в профспілках.

8. 1988 р. - медаль "Ветеран праці".

9. 2002 р. - Почесна грамота МОН України як ветерану руху юних техніків м. Києва в зв'язку з 75-річчям цього руху.

10. 2003 р. - Подяка Київського міського голови за вагомий внесок у розвитку науки і багаторічну плідну працю.

11. 2005 р. - Грамота Київської міської ради профспілок за багаторічну плідну діяльність у профспілках.

12. 2006 р. - Подяка Київського міського голови за вагомий внесок у розвиток машинобудівної галузі, створенні конкурентоспроможної продукції, значні досягнення у професійній діяльності.

13. 2009 р. - Грамота і нагрудний знак "Творець" від МОН України за винахідницьку діяльність.

14. 2011-2013, 2014-2016 рр. - лауреат державної стипендії Президента України.

15. 2012 р. - Грамота за самовіддану роботу з творчо обдарованою молоддю, активну співпрацю з Малою академією наук.

Також Ю.М. Кузнєцов за самовіддану працю удостоєний академічних нагород.

2002 р. - удостоєний першої премії АНВШУ за посібник "Верстати з ЧПК та верстатні комплекси" (у 3-х книгах);

2004 р. - отримав нагороду Ярослава Мудрого за заслуги в галузі науки і освіти;

2005 р. - отримав нагороду Святого Володимира за визначний особистий внесок і плідну участь в організації науки та освіти в Україні;

2005 р. - нагороджений орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого 3-го ступеня від Філарета;

2005 р. - удостоєний другої премії за навчальний посібник "Контрольно-вимірювальні системи технологічного обладнання";

2009 р. - нагороджений дипломом 1-го ступеню АНВО України за кращу монографію "Відрізання прутків і труб: теорія і практика";

2010 р. - отримав другу нагороду Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і техніки;

2011 р. - присуджена друга премія за підручник «Теорія технічний систем»;

2012 р. - нагороджений медаллю "20 років АНВОУ" (посвідчення №03-ЗТ від 22.12.2012 р.).

Викладає дисципліни:

• Технологічне обладнання з паралельною кінематикою;

• Патентознавство та авторське право

Підготував і викладав дисципліни:

(спеціальність "Металорізальні верстати та системи")

• "Експлуатація верстатів"; "Художнє конструювання верстатів"; "Ергономіка машин"; "Верстати-автомати" (ВМЕІ – Габрово, Болгарія); "Верстати-автомати та автоматичні лінії"; "Технологія обробки деталей на верстатах з програмним керуванням" (ВМЕІ – Габрово, Болгарія); "Кінематика металорізальних верстатів"; "Проектування механізмів верстатів-автоматів"; "Верстати з ЧПК і верстатні комплекси"; "Цільові механізми верстатів-автоматів і верстатів з ЧПК" (ТНТУ ім. І.Пулюя); "Прогнозування верстатобудування" (ТНТУ ім. І.Пулюя); "Конструювання верстатів та машин"; "Основи автоматизації виробничих процесів"; "Технологічне обладнання з паралельною кінематикою"; "Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичного та біотехнічного виробництв (для біоінженерів)"

(спеціальність "Інтелектуальна власність")

• "Основи наукових досліджень і технічної творчості"; "Теорія технічних систем" (ТНТУ ім. І.Пулюя); "Інтелектуальна власність" ( ТНЕУ, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, ВІЕМ, ТНТУ ім. І.Пулюя); "Теорія і практика технічної творчості"; Теорія розв’язання творчих задач (ХНТУ); "Патентознавство та авторське право (для магістрів)"; "Основи (методологія) наукових досліджень (для магістрів)"; "Креатологія та інноватики (для аспірантів)"; "Державне регулювання у сфері інтелектуальної власності (для біоінженерів)"; "Стандартизація і сертифікація фармацевтичних та біотехнічних виробництв (для біоінженерів)".

Основні публікації

Монографії і довідники

1. Орликов М. Л., Кузнецов Ю. Н. Проектирование зажимных механизмов автоматизированных станков. М.: Машиностроение, 1977. - 142 с.

2. Кузнецов Ю. Н., Кухарец А. В. Новые зажимные механизмы станков-автоматов. - К.: Техніка, 1979. - 151 с.

3. Станочные приспособления: Справочник, т.2, р.6.2. Б. Н. Вардашкина, В. В. Данилевского. — М.: Машиностроение, 1984.

4. Самонастраивающиеся зажимные механизмы: Справочник (Ю. Н. Кузнецов, А. А. Вачев, С. П. Сяров, А. Й. Цървенков; под ред. Ю. Н. Кузнецова.- К.:"Тэхника"; София: Гос. изд-во «Техника», 1988. - 221 с.

5. Самоцентриращи патронници и цангови затягащи механизми: Справочник (Ю. Н. Кузнецов, А. Й. Цървенков, А. А. Вачев, С. П. Сяров; под ред. А. Й. Цървенкова. — София, «Техника», 1989. - 212 с.

6. Кузнецов Ю. Н., Срибный Л. Н. Повышение эффективности токарных автоматов.- К.: Техніка, 1989. - 168 с.

7. Кузнецов Ю. Н., Крыжановский В. А. Агрегатно-модульное техническое оборудование нового поколения. — К. — Кировоград: ООО «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 2001. — 258 с.

8. Данильченко Ю. М., Кузнєцов Ю. М. Прецизийні шпиндельні вузли на опорах кочення (теорія і практика). — Тернопіль — Київ, Економічна думка, 2003. — 344 с.

9. Кузнєцов Ю. М. Дипломне проектування з інтелектуальної власності. — К.: ТОВ «ГНОЗІС», 2007. −364 с.

10. Кузнєцов Ю. М., Самойленко О. В. Обробка полігональних поверхонь: теорія і практика. — К.: ТОВ «ГНОЗІС», 2008. — 193 с.

11. Кузнєцов Ю. М., Чікін С. В., Мачуга Р.І. Відрізання прутків і труб: теорія і практика; під. ред. Ю. М. Кузнєцова. — К.: — ТОВ «ГНОЗІС», 2008. — 333 с.

12. Кузнєцов Ю. М., Дмитрієв Д. А., Диневич Г. Ю. Компоновка верстатів з механізмами паралельної структури /під. ред. Ю. М. Кузнєцова. — Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2009. — 456 с. (укр.), 2010. - 471 с.(рос.).

13. Кузнецов Ю. Н., Волошин В. Н., Неделчева П. М., Эль-Дахаби Ф. В. Зажимные механизмы для высокоскростной и прецизионной обработки резанием. В двух частях. под. ред. Ю. Н. Кузнецова, — К.: ООО «ЗМОК» — ООО «Гнозис». ч.1, 2009. — 270с., ч.2, 2010. – 466 с.

14. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. / Под ред. Ю.Н. Кузнецова. – Габрово. Ун. изд-во «Васил Априлов», 2010. – 724 с.

15. Кузнєцов Ю.М., Луців І. В., Шевченко О.В., Волошин В.Н. Технологічне оснащення для високоефективної обробки на токарних верстатах / під ред. Ю.М. Кузнєцова . – К. – Тернопіль; Терно-граф, 2011. - 692 с.

16. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Фиранский В.Б., Гуменюк О.А. Инструментальные зажимные патроны: Монография. Под ред. Ю.Н.Кузнецова - К. ООО "ГНОЗИС", 2012. - 286 с.

17. Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Ж.А. Герра, Хамуйела Т.О. Морфологический синтез станков и их механизмов: Монография. Под ред. Ю.Н.Кузнецова -К.: ООО "Гнозис", 2012 - 416 с. (рус.), 2014 – 441 с. (португ).

18. Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Ж.А.Герра, Хамуйела Т.О. Цанговые патроны двойного зажима: теория и практика. Под ред. Ю.Н.Кузнецова - К.: ООО "Гнозис", 2013 - 400 с.

19. Кузнецов Ю.Н., Драчев Д.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Технологическая оснастка для высокоэффективной обработки на токарных станках. Монография. ТНТ, Старый Оскол, Россия, 2014 – 480 с.

Підручники

1. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. т.2 Расчет и конструирование узлов и элементов станков, гл.7; Под общ.ред. А. С. Проникова.-М: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана: Машиностроение, 1995. - 320 с.

2. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право. — К.: ТОВ «Кондор», 2005. − 428 с., 2009. – 446 с. (укр. і рос.).

3. Кузнецов Ю.Н., Новоселов Ю.К., Луцив Н.В. Теория технических систем. Учебник. – Севастополь: СевНТУ, 2010. – 242 с.(рос.), 2011. – 246 с. (укр..), 2012. – 246 с.(англ.)

Навчальні посібники

1. Иванов Г. И., Найдёнов А. П., Кузнецов Ю. Н. Програмно управление на металорежещи машини и автоматизирани комплекси. — Габрово, ВМЕИ, 1988—348 с.

2. Кузнецов Ю. Н., Иванов Г. И. Пресмятане и конструироване на металорежещи машини с цифрово программно управление. КПИ-Киев-Габрово, ВМЕИ, 1988—348 с.

3. Кузнецов Ю. Н. Станки с ЧПУ. — К.: Вища школа, 1991. — 278 с.

4. Кузнецов Ю. Н. Использование эвристических приемов в работе конструктора станочной оснастке. — М.: УТПМ, 1992. — 86 с.

5. Кузнєцов Ю. М., Луців І. В., Дубиняк С. А. Теорія технічних систем: під заг. ред. Кузнєцова Ю. М. — К.: — Тернопіль, 1998. — 320 с.

6. Кузнецов Ю. Н. Станки с ЧПУ и станочные комплексы. — К. — Тернополь: ООО «ЗМОК», 1999. — 344 с. (рос.), 2001. – 298 с. (укр.)

7. Кузнецов Ю. Н. Целевые механизмы станков-автоматов и станков с ЧПУ. — К. — Тернополь: ООО «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 2001.- 354 с., 2002.-354 с.(укр.)

8. Кузнєцов Ю. М. Верстати-автомати та автоматичні лінії. — К.: ТОВ «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 1999.-204 с.(рос.), 2001. — 198 с. (укр.)

9. Агрегатно-модульне технологічне обладнання: В 3-х частинах. Під ред. Ю. М. Кузнєцова /автор Крижанівський В. А., Кузнєцов Ю. М., Кіріченко А. М. та інші. Кіровоград, 2003. — ч.1 — 422 с. — ч.2 — 286 с. — ч.3 — 507 с.

10. Кузнєцов Ю. М. Теорія розв’язання творчих задач. — К.: — ТОВ «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 2003. — 294 с.

11. Гарькавий А. Д., Середа Л. П., Кузнєцов Ю. М. Інтелектуальна власність в аграрному виробництві. — Вінниця, ВДАУ, 2004. — 210 с.

12. Кузнєцов Ю. М., Косенюк Г. В. Промислові зразки: охорона та оформлення: Під ред. Ю. М. Кузнєцова. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. — 140 с.

13. Кузнєцов Ю. М., Скляров Р. А. Прогнозування розвитку технічних систем: Під ред. Ю. М. Кузнєцова. — ТОВ «ЗПОК» — ПП «ГНОЗИС», 2004. — 323 с.

14. Крижанівський В. А., Кузнєцов Ю. М., Валявський І. А., Скляров Р. А. Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: Під ред. Ю. М. Кузнєцова. — Кіровоград, 2004. — 449 с.

15. Контрольно-вимірювальні системи технологічного обладнання. Під ред. Ю. М. Кузнєцова /автори Крижанівський В. А., Кузнєцов Ю. М., Бабич В. М. Кириченко А. М. .- Кіровоград, КНТУ, 2005. — 500 с.

16. Кузнєцов Ю. М., Ромашко А. С., Гуменюк О. А. Винаходи: створення, набуття, реалізація та захист прав. / За ред. Ю. М. Кузнєцова. — ТОВ «ЗМОК» — ПП «ГНОЗІС», 2006. — 253 с.

17. Кузнєцов Ю. М., Данильченко М. Г., Косенюк Г. В., Данильченко Ю. М., Ромашко А. С. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарі та послуг. /За заг. ред. Ю. М. Кузнєцова. — Черкаси: — ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 420 с.

18. Кузнєцов Ю. М., Косенюк Г. В., Данильченко М. Г. Інтелектуальна власність: За заг. ред. Ю. М. Кузнєцова. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 420 с.

19. Кузнєцов Ю.М., Литвин О.В. Практикум з дисципліни «Основи технічної творчості». / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: ТОВ «ЗМОК» - ТОВ «ГНОЗІС», 2010. – 160 с.

20. Кузнєцов Ю.М., Самойленко О.В. Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське право». / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: ТОВ «ЗМОК» - ТОВ «ГНОЗІС», 2010. – 232 с.

21. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б..І. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління. /Під загальною редакцією проф. Ю.М.Кузнєцова. -Луцьк, 2012. - 425 с.

22. Кузнєцов Ю.М., Шибецький В.Ю. Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичного та биотехнологічного виробництв: Навч. пос. /Під заг. ред. Ю.М.Кузнєцова. -К.: ГНОЗІС, 2012. - 335 с.

23. Кузнєцов Ю.М., Мікульонок І.О., Самойленко О.В.  Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське право» / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. - 317 с.

24. Кузнєцов Ю. М.  Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління : навч. посіб. для студентів машинобуд. спец. ВНЗ / Ю. М. Кузнєцов, Б. І. Придальний ; за заг. ред. проф. Ю. М. Кузнєцова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 425 с.

 

 

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту