Ладиченко Тетяна В'ячеславівна

Ладиченко Тетяна В'ячеславівнаПрофесор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, завідувачка кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін

 

Народилася у м. Києві. У 1972 р. закінчила історичний факультет КДУ імені Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію історика, викладача історії і суспільствознавства. У 1978 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «еволюція зовнішньополітичних доктрин США на прикладі поглядів Дж. Кеннана». З 1977 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – до 1994 р. на кафедрі всесвітньої історії асистентом, старшим викладачем, доцентом; з 1994 р.– завідувач кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін.

Очолювана Тетяною В’ячеславівною кафедра була створена у 1992 р., ставши першою і на довгі роки єдиною методичною кафедрою історико-суспільствознавчого профілю у вищих навчальних закладах України. Під керівництвом професора Т. В. Ладиченко на кафедрі були розроблені навчальні плани підготовки спеціалістів з історії та правознавства, історії та українознавства, згодом інших спеціалізацій, до яких було включено весь комплекс методичних курсів. У відповідності до цих планів на кафедрі були розроблені і затверджені навчальні програми з усіх базових методичних дисциплін.

У 1999 р. професор за наказом міністра Міністерства освіти і науки була призначена головою робочої групи з розробки Стандарту історичної освіти в контексті рішень Болонського процесу. Вперше в Україні під її керівництвом розроблений Стандарт двоступеневої підготовки фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр». Нині за цим стандартом працюють всі вищі педагогічні навчальні заклади України.

У першій половині 90-х рр., коли Тетяна В’ячеславівна очолила кафедру методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, почався процес трансформації шкільної історичної освіти, і кафедра під її керівництвом стала одним з фундаторів такого важливого документа, як Стандарт шкільної галузі «Суспільствознавство», затвердженого МОН України у 2002 р.

Історична освіта, особливо в перехідному суспільстві, стає стрижнем консолідації політичної нації, важливим фактором стабільності, єдності, миру і спокою у суспільстві. Зокрема, курс «Всесвітня історія» у відповідності до Стандарту базової середньої освіти завдяки зусиллям Т. В. Ладиченко побудований на засадах гуманізму, патріотизму, демократії, пріоритету загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення до всіх народів світу.

Тетяна В’ячеславівна дотримується цих принципів і в своїх працях: підручниках, посібниках, наукових та науково-методичних розробках для вчителів, електронних педагогічних засобах навчання, з яких найбільш значущі посібники для ВНЗ та підручники для загальноосвітніх навчальних закладів отримали гриф Міністерства освіти і науки України, витримали декілька перевидань. Загальний обсяг друкованих праць становить 786,23 др. арк.

У 2007 р. Т. В. Ладиченко стала переможцем конкурсу підручників з історії для учнів 7 класу. Її підручник у видавництві «Грамота» виданий 200-тисячним накладом за державний кошт. У наступні роки професор виграла конкурси підручників для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів. Загальний обсяг написаних нею підручників сягає 1 млн. примірників.

Завдяки зусиллям Тетяни В’ячеславівни та її колег з кафедри були розроблені та видані навчально-методичні рекомендації для вчителів за всіма шкільними історичними курсами.

В останнє десятиріччя в Україні за підтримки міжнародних освітніх організацій створено новий шкільний навчальний курс «Громадянська освіта», розрахований на учнів старших класів. Одним з розробників цього курсу разом зі своїми колегами з кафедри була і Т. В. Ладиченко. Вона очолила робочу групу з розробки програми та змісту курсу «Громадянська освіта – основи демократії» для середніх навчальних закладів та курсу «Теорія і методика громадянської освіти» для студентів педагогічних навчальних закладів. До групи увійшли фахівці з різних університетів, свідомі того, що процес становлення громадянського суспільства в Україні неможливий без оволодіння молодими громадянами знаннями про це суспільство та навичками демократичного громадянства. Зусиллями науковців створені і активно використовуються підручники з громадянської освіти для старшокласників та студентів.

Під час конференції – Т. В. Ладиченко, заступник міністра освіти  України Б.М. Жебрівський, ректор НПУ В.П. Андрущенко, заступник директора відділу  історичної  освіти Ради Європи Тетяна Мінкіна-Мілко.Таким чином одним з вагомих здобутків наукової школи під керівництвом професора Т. В. Ладиченко є значний науково-методичний внесок у розбудову системи громадянської освіти в Україні.

Високоякісне викладання історичних та суспільствознавчих дисциплін потребувало відповідної наукової методичної теорії. В Українській РСР наукової ради із захисту кандидатських дисертацій з методики викладання історії не було. У незалежній Україні 1997 р. при НПУ імені М.П. Драгоманова було створено першу спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «теорія і методика навчання історії». Т. В. Ладиченко разом з доктором педегогічних наук О. І. Пометун склали і затвердили першу програму кандидатських іспитів із зазначеної спеціальності. Першим кандидатом наук, який захистив дисертацію на цій раді, був Я. І. Трофяк з м. Івано-Франківська. Науковим керівником дисертації була Т. В. Ладиченко. У наступні роки під її керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій пошукачами та аспірантами з різних регіонів України.

У 2001 р. Т. В. Ладиченко першою в Україні отримала звання професора кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін. На сьогодні продовжує співпрацю зі своїми учнями, кандидатами наук. Так, разом із С. О. Терно та О. В. Желібою  розробляли навчальні посібники: «Методика викладання курсу «Людина і світ» та «Методика навчання суспільствознавства».

Наукові праці, підручники та посібники, написані професором, часто цитують дослідники, молоді науковці, аспіранти.

Найвагоміші публікації останніх років: «Всесвітня історія ХХ століття. Навч. посібник для абітурієнтів».– К.: А.С.К., 1999 р.– 348 с.; «Всесвітня історія. 10 кл. Підручник».– К.: А.С.К., 2002 р.– 396 с.; «Всесвітня історія. 11 кл. Підручник».– К.: А.С.К., 2003 р.– 367 с.; «Людина і світ. Книга для вчителя».– К.: Знання України, 2004 р.– 194 с. (у співавторстві); «Історія стародавнього світу. Книга для вчителів».– К.: Аконіт, 2005 р.– 216 с. (у співавторстві); «Суспільствознавство. Книга для вчителя».– К.: Аконіт, 2006 р.– 155 с. (у співавторстві); «Історія України. Підручник для 7 класу».– К.: Грамота, 2007 р.– 271 с. (у співавторстві); «Громадянська освіта: теорія і методика навчання».– К.: етна – 1, 2008 р.– 174 с. (у співавторстві); «Всесвітня історія: Підручник для 9 класу».– К:. Генеза, 2009 р.– 296 с.; «Громадянська освіта – основи демократії. Підручник для 11 класу».– Харків: «Основи», 2010 р.– 246 с.; «Всесвітня історія профільний рівень. Підручник для 10 класу».– К., 2010 р.– 304 с.

Під час конференції з Орестом Субтельним (другий праворуч).Т. В. Ладиченко є членом науково-методичної комісії МОН України з суспільно-політичних наук, спеціалізованих вчених рад у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова та в Інституті педагогіки АПН України; член редакційних колегій таких всеукраїнських часописів, як «Історія в школах України» та «Історія в школі». У 2008 р. її обрали академіком Академії вищої освіти України по педагогічному відділенню.

Тетяна В’ячеславівна – відомий спеціаліст у галузі методики навчання історії та суспільних дисциплін не лише в Україні, а й в інших європейських країнах. Брала участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, представляла Україну на міжнародних симпозіумах, що проводились за сприяння Ради Європи у різних містах України та інших країнах: Франції, Німеччині, Нідерландах, Ізраїлі, Туреччині, Чехії, Словаччині, Польщі.

Професор неодноразово була головою журі Всеукраїнського туру конкурсу «Вчитель року» з історії, заступником голови журі загальноукраїнських олімпіад школярів з історії, головою журі з історії України на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту наукових робіт членів Малої академії наук.

Т. В. Ладиченко очолює Всеукраїнську спілку викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти, яка проводить велику організаційно-масову роботу серед вчителів та викладачів ВНЗ України. Як голова Спілки, є членом експертної громадської ради при МОН України. Брала участь у виконанні міжнародних проектів: «Історія ХХ століття – нові підходи» (1996–1999), «Історія епохи очима людини» (2001–2003), «Розбудова демократії» (2004–2008), «Громадянська освіта – Україна» (2005–2008).

Під час конференції в Литовському парламенті.За роки роботи в НПУ імені М. П. Драгоманова Тетяна В’ячеславівна була нагороджена почесними знаками «Відмінник освіти УРСР» (1989); «Відмінник освіти України» (1996); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2000), орденами Святого Володимира ІІІ ступеня (2002), Святої Варвари (2004), Кирила і Мефодія (2007); Подякою МОН України за вагомий внесок у становлення та розвиток Малої академії наук (2005); Подякою МОН України за високий професіоналізм та значний особистий внесок у формування наукової еліти України (2006); Грамотою Верховної Ради України (2010).

У 2009 р. Тетяні В’ячеславівні присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». 

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту