Бобровник Світлана Василівна

Бобровник Світлана Василівна

Кандидат юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України

 

Народилася 11 квітня 1957 р. у смт Велика Багачка Великобагачанського району Полтавської області.

Після закінчення середньої школи упродовж 1976-1981 рр. навчалася на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка та здобула фах юриста-правознавця. У 1981–1984 рр. працювала на посаді старшого лаборанта відділу теорії та історії держави і права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України. Протягом 1984–1987 рр. навчалась у аспірантурі цього ж Інституту. У 1987–1989 рр. працювала на посаді молодшого наукового співробітника, а з 1989-го до 1998 р.– наукового, старшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту. З 1998 р. обіймає посаду виконувача обов’язків завідувача відділом проблем організації громадянського суспільства, теорії держави і права, а з 2000 р.– провідного наукового співробітника відділу теорії держави і права цього ж Інституту. З вересня 1996-го до серпня 2010 р. Світлана Василівна була проректором з навчальної роботи Київського університету права НАН України та завідувачем кафедри теорії та історії держави і права університету. З вересня 2010 р. і до сьогодні працює професором кафедри теорії права і держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У червні 1988 р. С. В. Бобровник захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Загальне та особливе в законодавстві СРСР та союзних республік», завершує підготовку дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження". Світлана Василівна активно здійснює науково-дослідну роботу. Опублікувала монографію, 14 розділів у колективних монографіях, 34 статті у фахових юридичних виданнях, 18 публікацій у збірниках тез доповідей на наукових конференціях міжнародного і всеукраїнського рівнів. Підготувала 18 кандидатів юридичних наук, нині є науковим керівником 3 аспірантів та 2 здобувачів. Предметом її наукових пошуків є юридична конфліктологія, методологія аналізу конфлікту й компромісу в сфері права та проблеми філософії права. С. В. Бобровник є автором статей до «Малої енциклопедії етнодержавознавства», «Юридичної енциклопедії», «Міжнародної поліцейської енциклопедії» та «Великого енциклопедичного юридичного словника», «Малої енциклопедії теорії держави і права». Має значний досвід педагогічної роботи та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності. Вона читає низку нормативних та спеціалізованих курсів, керує науковою роботою магістрів права, є автором понад 10 навчально-методичних праць, у тому числі співавтором 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Організатор 10 наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, що проводилися Київським університетом права НАН України. Член президії Академії наук вищої освіти України.

За визначні здобутки у сфері науки та освіти нагороджена Подякою Кабінету Міністрів України (2007), почесними грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2008, 2009, 2010), Антимонопольного комітету України (2010), Державної податкової адміністрації (2009), Союзу юристів України (2006, 2007, 2008, 2009), Київського міського голови (2008, 2009, 2010).

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту