Говоров Пилип Парамонович

Говоров Пилип Парамонович

Доктор технічних наук, професор, академік, віце-президент Академії наук вищої освіти України
 
Народився 22 листопада 1948 р. на Ізмаїльщині.
 
Після закінчення Суворовської школи-інтернату упродовж 1966-1971 рр. навчався на електромеханічному факультеті Одеського політехнічного інституту, отримав кваліфікацію інженера-електрика за спеціальністю "електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства".
 
Протягом 1971-1976 рр. Пилип Парамонович працював енергетиком на Сумському ВО "Хімпром", керівником ділянки електромереж Ізмаїльського ПЕМ та директором Ізмаїльського КП "Міськсвітло". У 1976 р. перейшов на викладацьку роботу до Сумської філії ХПІ, а з 1979 р. - навчався в аспірантурі УЗПІ. З 1982 р. працював викладачем кафедри електричних машин і апаратів УЗПІ, а з 1989 р. - доцентом ХНАМГ, професором кафедри електропостачання міст і завідувачем кафедри світлотехніки та джерел світла.
 
Кандидатську дисертацію П. П. Говоров захистив у 1982 р. в Ленінградському політехнічному інституті, а докторську - 2001 р. в Національному університеті "Львівська політехніка". Учене звання професора йому присвоєно у 2002 р. В Академії наук вищої освіти України Пилип Парамонович із 1992 р.
 
З 1993 р. він - учений секретар, з 1995 р. - академік-секретар Відділення енергетики та ресурсозбереження, з 1997 р. - керівник Харківського регіонального відділення та заступник керівника Східного -наукового центру АНВОУ, а з 2007 р. - віце-президент, керівник сектору технічних наук.
 
Наукові інтереси академіка П. П. Говорова характеризуються широким колом питань у галузі оптимізації режимів і параметрів систем електропостачання та освітлення міст. Він розробив парадигму автоматизованого керування режимами роботи систем електропостачання та освітлення міст, сукупність методів і технічних засобів, що забезпечують керування режимами їх роботи в умовах невизначеності параметрів і режимів у просторовому та часовому вимірах. Пилип Парамонович уперше встановив низький рівень кореляції графіків напруги та реактивної потужності в міських електричних мережах і розробив науково-методичні засади автоматичного керування режимами роботи за цих умов.
 
Значний особистий внесок Пилипа Парамонови-ча в розвиток світлотехнічної науки й освіти України. Він уперше визначив природу реактивної потужності розрядних ламп, розробив наукові основи, методи й технічні засоби компенсації реактивної потужності в освітлювальних електричних мережах. Під його керівництвом уперше розроблено парадигму автоматизованого керування режимами роботи освітлювальних електричних мереж, яка враховує світлокольорову дію на тваринний і рослинний світ.
 
Пилип Парамонович - автор понад 500 наукових праць, серед яких десятки окремих видань і авторських свідоцтв. Він - широко відомий в Україні вчений у галузі електроенергетики та світлотехніки, засновник наукової школи з електропостачання та освітлення міст.

 

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту