Грицаєнко Зінаїда Мартинівна

Грицаєнко Зінаїда МартинівнаДоктор сільськогосподарських наук, професор, академік, віце-президент, член президії Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України

 

Народилася 7 липня 1928 р. в с. Старі Бабани Уманського району Черкаської області у сім’ї хліборобів-службовців. Закінчивши середню школу, у 1949-1954 рр. навчалася на плодоовочевому факультеті Уманського сільськогосподарського інституту. Після закінчення працювала за призначенням агрономом-ентомологом у Хмельницькій області. У 1955-1961 рр. працювала в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті на кафедрі біології, де розпочала науково-дослідну роботу з вивчення дії гербіцидів на фізіолого-біохімічні процеси і продуктивність сільськогосподарських культур під керівництвом першого наукового вчителя доктора біологічних наук, професора С.С. Сербіна - ректора Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. У 1961-1964 рр. навчалася в аспірантурі в Уманському сільськогосподарському інституті на кафедрі загального землеробства під керівництвом видатного вченого, заслуженого діяча науки, лауреата премії України, професора С. С. Рубіна.

У 1965 р. Зінаїда Мартинівна захистила кандидатську дисертацію в інституті фізіології рослин Академії наук Української РСР на тему: "Биологическое обоснование и разработка зффективных приемов использования гербицидов в посевах кукурузьі" з одержанням вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю "фізіологія рослин". 1990 р. захистила докторську дисертацію на тему "Биологические процессы в растениях и почве при разных условиях применения гербицидов и разработка оптимальних приемов их использования в посевах сельскохозяйственных культур в зоне Центральной Лесостепи Украины" з присвоєнням наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. В 1991 році рішенням Державного Комітету СРСР з народної освіти їй присвоєне вчене звання професора за спеціальностями "мікробіологія", "біохімія" і "фізіологія рослин".

З 1987 р. - завідувач кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин, а нині - кафедри біології Уманського національного університету садівництва.

Академік З.М. Грицаєнко - видатний широковідомий в Україні і за кордоном провідний вчений у галузі біології і агротехніки сільськогосподарських культур з вивчення гербіцидів і фізіологічно активних речовин. Проводить всебічні фундаментальні, комплексні дослідження з вивчення механізму дії на рослини, грунт і зовнішнє середовище гербіцидів і біологічно активних речовин в посівах зернових, зернобобових і технічних культур з використанням сучасних методів досліджень: мічених атомів, люмінесцентної і електронної мікроскопії, газорідинної хроматографії, лабораторних, лізиметричних, польових і виробничих дослідів за різних умов застосування хімічних і біологічних препаратів.

Основні напрями досліджень Зінаїди Мартинівни: біофізичний - надходження, пересування, локалізація гербіцидів, мічених за С14 у рослинах; фізіолого-біохімічний - білковий, амінокислотний, вуглеводний і фосфорний обміни; анатомо-морфологічний - дослідження анатомічної будови рослин різних видів; генетико-цитологічний - зміни в хромосомному апараті соматичних клітин різних зернових культур, передавання хромосомних перебудов за спадковістю в F1, F2 , FЗ, фертильність пилку; мікробіологічний - дослідження мікроорганізмів у ризосфері та міжряддях рослин.

На основі фундаментальних теоретичних досліджень 3.М. Грицаєнко розробила науково-обґрунтовані, екологічно безпечні, енергозберігаючі новітні технології застосування гербіцидів і біостимуляторів росту в посівах сільськогосподарських культур, які широко впроваджені у виробництво в Україні і зарубіжних країнах забезпечують високі економічні показники (застосування сумішей гербіцидів, внесення гербіцидів сумісно з біостимуляторами росту, внесення гербіцидів сумісно з макро- і мікродобривами, застосування гербіцидів на грунтах з різним вмістом гумусу, стрічкове внесення препаратів, застосування гербіцидів на фоні основних обробітків ґрунту, в тому числі поверхневого, на фоні різних попередників (різних сортів зернових колосо-зих культур і гібридів кукурудзи). Вивчаються ефективність і екологічна безпечність застосування гербіцидів при різних строках і способах внесення в короткоротаційних сівозмінах фермерських господарств і орендаторів.

З 1990 р. 3.М. Грицаєнко очолює проблемну науково-дослідну лабораторію Мінагрополітики України з вивчення біологічних основ виробництва сільськогосподарської продукції з мінімальним пестицидним навантаженням у сівозміні згідно з наказом Міністерства аграрної політики України за галузевою програмою "Комплексна біологізація захисту рослин 2008-2012".

Зінаїда Мартинівна збагатила науку працями першочергового значення, самостійно і в співавторстві опублікувала понад 400 наукових праць, серед яких монографії, підручники, довідники, навчально-методичні посібники, типові програми, науково-практичні рекомендації та 16 патентів на винаходи. За її редакцією вийшло у світ 15 наукових збірників.

3.М. Грицаєнко створила наукову школу, яка досліджує процеси життєдіяльності різних сільськогосподарських культур при застосуванні гербіцидів і біологічно активних речовин. Академік зробила вагомий внесок у розвиток аграрної і біологічної науки та освіти Україні. Вона постійно впроваджує в начальний процес новітні методи досліджень, здійснює наукове керівництво докторантами і аспірантами, проводить міжнародні конференції, симпозіуми і наради з актуальних проблем землеробства, агрохімії, фізіології рослин та освіти. Науково-педагогічні і освітянські здобутки Зінаїди Мартинівни високо оцінені державою та міжнародними науковими організаціями.

Зінаїда Мартинівна Грицаєнко - дійсний член Академії наук вищої освіти України, академік Міжнародної академії аграрної освіти та Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності. Має державні та галузеві нагороди, почесні звання. Лауреат нагороди Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України; заслужений діяч Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності з нагородженням титулом "Зіркою вченого"; заслужений працівник Міжнародної вищої аграрної школи; відмінник аграрної освіти і науки І ступеня; президентський стипендіат. Проводить активну громадську роботу: голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями "фізіологія рослин" і "мікробіологія" (сільськогосподарські науки); член президії та віце-президент Академії наук вищої освіти України, віце-президент Міжнародної академії аграрної освіти. Життєвий і творчий шлях Зінаїди Мартинівни - зразок людської гідності, добропорядності, високої душевної щедрості, оптимізму, вірності служіння Україні, освіті та науці.

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту