Курило Володимир Іванович

Курило Володимир ІвановичВіце-президент, академік АНВО України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Відмінник освіти України, Лауреат Премії Ярослава Мудрого

 

Народився 10 листопада 1961 року у селі Яблунів Канівського району Черкаської області. Після закінчення у 1979 р. середньої школи з 1979 р. по 1981 р. проходив військову службу в частинах Військово-морського флоту.

Закінчив Українську сільськогосподарську академію (спеціальність: економіка і організація сільськогосподарського виробництва) та Українську академію внутрішніх справ (спеціальність: правознавство).

На науково-педагогічній роботі з 1996 р.: з 1996 р. по 2001 р. – асистент кафедри аграрного права, старший викладач кафедри правознавства Національного аграрного університету за сумісництвом. Після звільнення з ОВС України перейшов на постійну роботу в НАУ (у 2008 р. перейменований на Національний університет біоресурсів і природокористування України): 2001-2003 р.р. – старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, заступник декана юридичного факультету; 2003-2010 р.р. – декан юридичного факультету, завідувач, професор кафедри адміністративного та фінансового права; з 2010 р. по 2014 р. – директор Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права; з січня по липень 2014 р – перший проректор, з липня 2014 р. - дотепер –проректор з навчально-наукової роботи, правових та соціальних питань.

Під науковим консультуванням та керівництвом академіка Курила В.І. підготовлено і захищено 3 докторських та понад 50 кандидатських дисертацій з юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право та 12.00.04 – господарське право та господарський процес, чим започаткована наукова школа адміністративно-правових досліджень в аграрному секторі економіки та сфері земельних ресурсів.

Наукові ступені та вчені звання:

Кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.07 - Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); тема дисертації «Організаційно-правові засади надання охоронних послуг», Національна академія Державної податкової служби; 2003 р.

Доктор наук у галузі права; тема дисертації «Схоронність майна аграрних товаровиробників: організаційно-правові проблеми», Спільна докторантура Міжнародної кадрової академії, Міжрегіональної академії управління персоналом, Міжнародного відкритого університету Каліфорнії (США); 2004 р.

Доктор юридичних наук (спеціальність 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); тема дисертації «Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України», Національний університет Державної податкової служби України; 2008 р.

Доцент по кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права, Національний аграрний університет України; 2004 р. 

Професор по кафедрі адміністративного права, Національний аграрний університет України; 2008 р.

У 2005 р. обраний академіком Академії наук Вищої освіти України та Міжнародної Кадрової Академії.

Почесний професор Запорізького національного університету, 2009 р.

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць з адміністративного, аграрного, земельного, господарського права, серед яких, зокрема, 14 монографій, 9 підручників, 23 навчальних посібників, 4 збірники нормативно-правових актів. Співавтор 3-х законопроектів; 4-х відомчих інструкцій Мінагрополітики України.

Заслужений юрист України, Відмінник освіти України, Лауреат Премії Ярослава Мудрого.

Консультант проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру» - Угода № 4709-UA між МБРР та Україною від 17.10.2003 р. (навчання державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обмежень - працівників Центру державного земельного кадастру та працівників Держкомзему (2004-2010 р.р.);

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій по спеціальностях 12.00.06 та 12.00.07 в НУБіП України, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій по спеціальності 12.00.07 в МАУП. Член наукової ради з координації фундаментальних правових досліджень НАН України; член експертної ради з права при АК України; голова НМК з права МНЦ аграрної освіти Мінагрополітики України.

Член редколегій низки наукових видань юридичного та землевпорядного профілю.

Академік-секретар відділення права АН ВО України (2007-2008 р.р.);

Віце-президент АН ВО України, з 2008 р.

Третейський суддя (з липня 2008 р.).

Ветеран війни. Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни», Почесними Грамотами Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України, академічними нагородами, чисельними відомчими нагородами МВС та МО України, нагородами вітчизняних, міжнародних та іноземних військових та правоохоронних громадських організацій.

На початку 90-х років минулого століття стояв у витоків відродження Українського козацтва. У 1994 р. балотувався на виборах до Верховної ради України від національно-патріотичної громадської організації «Голосіївська сотня Українського козацтва».

За вагомий особистий внесок у відродження духовності українського народу нагороджений Орденами Святого Архистратига Михаїла, Святого Миколая Чудотворця, Святого Рівноапостольного Князя Володимира 2-го та 3-го ступеню Української православної церкви (КП).

Основні праці:
 1. Курило В.І. Охоронний бізнес в Україні: загальна характеристика, стан та шляхи вдосконалення правового регулювання. Монографія. – К.: Видавничий центр НАУ, 2003. – 232 с.
 2. Курило В.І. Правові засади охоронної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Кондор. - 2005. – 182 с.
 3. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний та науково-практичний посібник” / Кол. авт.; За ред. акад. А.П.Гетьмана, В.З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005.– 624 с.
 4. Правові основи майнових і земельних відносин: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр - XXI сторіччя, 2006. – 384 с. (Гриф МОН)
 5. Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма. Монографія. - К.: Магістр XXI сторіччя, 2007. - 312 с.
 6. Курило В.І., Світличний О.П. Господарське законодавство: [навчальний посібник] / В.І. Курило, О.П. Світличний. - К.: ІРІДІУМ, 2009. - 360 с.
 7. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: Навчальний посібник. Доповнений. / Укладачі: І.П. Байрак, В.К. Збарський, О.В. Грабовський, В.І. Курило, Л.І. Курило. - К.: Міленіум, 2009. - 298 с.
 8. Хронологія української земельної конституції: Збірник нормативно-правових актів / [Курило В.І., Безчастний В.М., Заріцька І.М. та ін.]; за ред. В.І. Курила. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. - 324 с
 9. Аграрне право України: підручник / З.П. Білошкурська, С.І. Бурлака, О.М. Браніцький, І.В. Гиренко, О.П. Світличний; за заг. ред. В.І. Курила. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві" (видавець "Сочінський"), 2011. - 494 с.
 10. Правові засади зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агробізнесу. Підручник/ В.І. Курило, І.В. Ковальчук, А.О. Сільнова, І.В. Гиренко; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. - К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2011. - 280 с.
 11. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Підручник / В.І. Курило, І.В. Гиренко, К.М. Куркова, С.С. Овчарук; за заг. ред. В.І.Курила - К.: Магістр XXI сторіччя, 2011.
 12. Адміністративна юрисдикція в АПК. Підручник / Кол.авторів: В.І. Курило, О.Ю. Піддубний, М.Ю. Кравчук. Під заг. ред. В.І.Курила. - К.: ІРІДІУМ, 2012. – 228 с. 
 13. Курило В.І., Мушенок В.В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи удосконалення: [Монографія] / В.І.Курило, В.В.Мушенок. За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 160 с.
 14. Volodymyr Kurylo. Local self government and its officials as a factor of sustainable Development of Regions / Towards structuring regional economy: police & practice. Edited by: Krzysztof Malik. – Opole: Politechnika Opolska, 2012. – 170 с. – С. 155-169.
 15. Курило В.І., Тригуб А.Ю. Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки України: Монографія / В.І.Курило, А.Ю.Тригуб. За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – 159 с.

 

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту