Шакун Василь Іванович

Шакун Василь Іванович

Доктор юридичних наук, віце-президент Академії наук вищої освіти України, член-кореспондент Національної академії правових наук України

 

Народився 1 грудня 1947 р. ус. Опришки Глобинського району Полтавської області.

Трудову діяльність розпочав з вересня 1962 р. прес-cпекальником дослідного заводу Інституту надтвердих матеріалів АН СРСР у м. Києві. 3 1969-го до 1971 р. проходив військову службу у Збройних Силах СРСР.

Василь Іванович розпочав службу в органах внутрішніх справ у серпні 1971 р. у Південно-західному управлінні транспортної міліції спочатку інспектором, а потім старшим інспектором. У 1976-1984 рр. працював інструктором, завідувачем відділу Залізничного райкому компартії України м. Києва. З 1984 р. працює в Наіональній академії внутрішніх справ, де обіймає посаду першого проректора. Генерал-майор міліції (1997).

В. І. Шакун у 1976 р. без відриву від проходження служби з відзнакою закінчив Київську вищу школу МВС СРСР. У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 1996 р. -  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 2007 р. обраний академіком Академії наук вищої освіти, а у 2004 р.- членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Професор В.І. Шакун - відомий вчений-правознавець. Основними напрямами його наукових досліджень є кримінальне право, кримінологія. Науковий доробок Василя Івановича широко відомий не лише в Україні, а й в країнах СНД. Він є автором близько 100 наукових праць, серед яких монографії, низка навчальних посібників, науково-практичних коментарів, таких як: "Урбанізація і злочинність" (1996), "Влада і злочинність" (1997), "Суспільство і злочинність" (2003), "Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар" (у співавторстві, 1995.1998 рр.), "Виправно-трудовий кодекс України: Науково-практичний коментар" (2000), підручник "Кримінальне право. Частина особлива" (1998).

У наукових працях В.І.Шакуна розроблені на концептуально-теоретичному, методологічному та емпірико-методичному рівнях нові напрями кримінологічної теорії злочинності, її детермінації та взаємозв’язку з такими макросоціальними феноменами, як суспільство, влада, урбанізація, правова та правоохоронна системи. Науково обгрунтовані оцінки діяльності вищих органів влади, правоохоронних, урядових, інших державних установ, суспільно-громадських утворень щодо розв’язання проблем протидії злочинності. Ідеї і пропозиції, висловлені в працях науковця, знайшли відображення в Концепції реформування органів кримінальної юстиції України.

В.І. Шакун - член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України та Експертної ради з права Міністерства освіти і науки України. З 1994 р. є науковим консультантом Комітету Верховної Ради України у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Входить до складу Ради представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Бере активну участь у робочих групах з підготовки законопроектів та нормативно-правових актів. Його пропозиції враховані при прийнятті понад 20 Законів України: "Про боротьбу з корупцією", "Про розвідувальні органи", "Про національне бюро розслідування" та інших.

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту