Статут

СТАТУТ  Всеукраїнської громадської організації
                      "Академія наук вищої освіти України"

 

Пояснювальна записка до Статуту

Шановні колеги!

Відповідно до Закону України «Про громадські об‘єднання», введеного в дію з 1 січня 2013 року, «Статути (положення) громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим законом протягом п‘яти років (до 2018 року)».

26 травня 2016 р. відбулося чергове засідання Президії АН ВО України. На порядку денному головним питанням було обговорення нової редакції Статуту Академії. Відповідно до оновлених статей і пунктів Статуту мали можливість висловитися усі члени Президії, робочої групи на чолі з Президентом. Було багато запитань та зауважень, втім внесено відповідні корективи та доповнення.

 Нашим першочерговим завданням є внесення таких змін та доповнень до Статуту Академії, які б не замарали її авторитет, набутий з моменту заснування та  відповідали б всім законодавчим вимогам. Цей документ - обличчя Академії, який створюється на тривалий час.

Також хочу звернути особливу увагу на ті аспекти проекту Статуту, які мають бути обов‘язково відображені у документі: порядок набуття і припинення членства в Академії, права та обов'язки її членів; наявність наукових ступенів (доктора наук для академіків, кандидата наук для член-кореспондентів) та вчених звань (професора, доцента – відповідно); терміни перебування в Академії; структура, функціональні обов‘язки керівних органів, тощо.

Крім того, разом із розробкою нової редакції Статуту Академії вважаю доречним  також оновити Положення про Президію, Положення про Відділення, Положення про обрання академіків та Положення про контрольно-ревізійну комісію, про що згадується в тексті Статуту.

 

 

Шановні члени ВГО «Академія наук вищої освіти України»!

На підставі рішення Президії АН ВОУ від 24.10.2017 р. (протокол №7, питання 2 порядку денного «Про результати висунення кандидатів на вакантну посаду Президента АН ВО України на Загальні звітно-виборчі збори») з метою приведення проекту Положення про виборчу систему та порядок обрання президента у відповідність до принципів демократизму і прозорості, віце-президентом АН ВОУ акад. В.І. Курилом було запропоновано внести зміни до Проекту вказаного вище Положення, виклавши:

-   п. 4.4 у такій редакції: «Лічильна комісія формується шляхом висунення по 4 (чотири) представники від кожного претендента на посаду Президента Академії» та голови Організаційного комітету з підготовки та проведення виборів Президента Академії і затверджується Загальними зборами Академії»;

      -   п. 4.10 у такій редакції: «Після завершення голосування підрахунок голосів здійснюють члени Лічильної комісії у присутності 2-х спостерігачів від кожного претендента на посаду Президента Академії»

       -   п. 4.11 у такій редакції: «Після перевірки Лічильною комісією почергово цілісності пломб та печаток, скриньки для голосування відкриваються. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени Лічильної комісії.
Зазначені дії здійснюються членами лічильної комісії виключно у присутності спостерігачів».

     -  п. 4.12 у такій редакції: «Підрахунок голосів здійснюється членами Лічильної комісії у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, виключно у присутності спостерігачів».

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту