17 грудня 2016 року відбулися звітні Загальні збори Академії наук вищої освіти України.
17 грудня 2016 року відбулися звітні Загальні збори Академії наук вищої освіти України.
Додано:01/01/2017

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

17 грудня 2016 року відбулися звітні Загальні збори Академії наук вищої освіти України - потужної громадської організації, дійсними членами якої є відомі українські та зарубіжні вчені.

 

УХВАЛА
Загальних зборів АН ВО України
2016 року

17.12.2016 р.                                                                                  м. Київ
 

Загальні збори АН ВО України констатують: у звітному 2016 р. Академія працювала в складних суспільно-політичних і економічних умовах війни з російським агресором та масового зубожіння народу України.

Під виглядом оптимізації, врахування реального стану й проблем суспільства руйнується ланка вищої освіти: у цьому році на третину скоротилася кількість університетських аудиторних занять із української мови, літератури та історії.

Академію надзвичайно турбують антидержавні, антисоціальні дії олігархічних кланів, поширення у суспільстві моральної деградації, фактична безконтрольність владних структур у прийнятті антисоціальних рішень на тлі критичного зубожіння населення.

Глибоко усвідомлюючи свою відповідальність за долю України, збереження її суверенності й соборності, забезпечення їй гідного європейського майбутнього та у зв'язку з усім сказаним вище і на основі заслуховування й обговорення доповідей Головного ученого секретаря й членів Президії АН ВО України, Загальні збори Академії ухвалюють:

1. Оцінити діяльність Президії Академії у 2016 р. на «задовільно».

2. Затвердити результати виборів нових дійсних членів Академії (списки додаються).

3. Схвалити організаційно-правові заходи, здійснені Президією впродовж року, спрямовані на збереження стабільності діяльності Академії. Розпочати у 2017 р. підготовку до святкування 25-річчя заснування Академії та до звітно-виборчої конференції Академії.

4. Організувати та провести в усіх регіонах країни науково-практичні конференції, круглі столи, наукові читання, семінари тощо, присвячені національно-патріотичному вихованню громадян України, багатству української мови і її здатності обслуговувати всі сфери життєдіяльності держави і суспільства, а також історичному минулому української мови, літератури й культури.

5. Звернути увагу державних інституцій усіх рівнів, середніх і вищих навчальних закладів, наукових установ України на неухильне дотримання у щоденній діяльності 10-ї статті Конституції України та роз'яснень Вищого Конституційного суду України щодо державного статусу української мови. Академікам АН ВО України рішуче протидіяти, в т.ч. виступами у друці й радіо-, телеефірі, обмеженню функціонування державної мови у навчальній, науковій, виховній та інших сферах діяльності.

6. Дійсним членам Академії повсякчас пропагувати українську національну й державницьку ідеї, ідеал соборності всіх земель, давати відсіч антиукраїнським акціям, мобілізувати громадську думку на захист Батьківщини, національної духовності та культури.

7. Продовжити участь учених Академії в організації та проведенні Міжнародних мовних конкурсів імені Петра Яцика, імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу «Мій перший вчитель», визначенні їх переможців у всіх номінаціях та нагородженні.

8. Запропонувати керівництву освітянської галузі проведення науковцями Академії громадської фахової експертизи підручників для шкіл і ВНЗ України останніх років видання з оприлюдненням її результатів на шпальтах періодичних видань.

9. У 2017 р. приділити увагу збагаченню й урізноманітненню форм співпраці Ради молодих учених академії з Відділеннями, зокрема регіональними, та Науковими центрами Академії. Удосконалювати форми координаційної діяльності Президії щодо роботи Наукових центрів і регіональних відділень, надавати організаційну допомогу Раді молодих учених.

10. Продовжити зміцнення науково-творчих зв’язків та співпраці Академії з вітчизняними та зарубіжними науковими установами й вищими навчальними закладами з метою обміну науковим і педагогічним досвідом, реалізації спільних науково-дослідних проектів, симпозіумів, конференцій тощо, використовуючи для цього потенціал і контакти зарубіжних членів Академії.

11. Узагальнити позицію Академії з питань змін у порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, функціонування інститутів аспірантури й докторантури, виступивши з оцінкою нововведень і ситуації в державі щодо атестації наукових кадрів.

12. Академія наполягає на необхідності розробки Концепції інформаційної безпеки України, спрямованої на протидію всім викликам і загрозам; створенні при Президентові України Інформаційної ради за участю фахівців інформаційної сфери та вчених задля формування справді українського національного інформаційного простору і дієвої протидії маніпулюванню свідомістю громадян України та громадянською думкою; запровадженні у ВНЗ навчальних програм та спецкурсів з ведення контрпропаганди та інформаційних війн.

13. Академія відкидає як несвоєчасне, непродумане і антидержавне інтеграційне злиття в один «гібридний» предмет зразу трьох шкільних дисциплін, «Українська мова», «Українська література» й «Зарубіжна література». Переконані, що українська мова, література й історія України мають пропагуватися і утверджуватися на усіх рівнях держави Україна усіма законними методами, способами і засобами.

14. Неприпустимим є триваюче під виглядом оптимізації руйнування кафедр університетських вишів, скорочення лекційних курсів, кафедральних ставок і самих науково-педагогічних працівників, навіть докторів наук ще не пенсійного віку, що триває країною від Києва до Івано-Франківська та обіцяє ще гіршу ситуацію у новому навчальному році. Слід переглянути чинні абсурдні нормативи: при підготовці бакалавра з філології на одного викладача передбачається 13,5 студентів, а з фізкультури – 9,5.

15. Висловити категоричні заперечення з приводу намірів скасування державних гарантій щодо рівня оплати праці науково-педагогічних працівників на основі Єдиної тарифної сітки, яку Вищий Конституційний Суд України від 12.05.2008 №10-рп/2008 визнав такою, що не відповідає Конституції України.

16. Вимагати недопущення узаконення:

а) збільшення навчального навантаження, тривалості робочого часу викладачів вищих навчальних закладів;

б) звільнення педагогічних працівників за віковим цензом.

17.  Академікам-секретарям і Секретаріатові Академії до 20 січня 2017 р. сформувати річний графік проведення наукових конференцій, з'їздів і нарад.

18. Організувати і провести у 2017 році виїзні засідання Президії в обласних центрах України, а також Міжнародну науково-практичну конференцію з нагоди 85-річчя від Дня народження Президента АН ВО України, академіка Дубини Миколи Івановича.

19. До 1 лютого 2017 р. Головному ученому секретареві розробити план конкретних заходів, що випливають зі звітних доповідей та Ухвали Загальних зборів, затвердити його на найближчому засіданні та прийняти до неухильного виконання.

21. Сектору зв’язків зі ЗМІ та громадськістю, відділенню масової комунікації й усім дійсним членам Академії зосередити зусилля на найповнішому висвітленні результатів наукової, навчальної та організаційної діяльності Академії.

22. Зобов’язати Президію та керівництво відділень Академії розробити на основі ухвали Загальних зборів та конкретних пропозицій учасників детальний календарний план роботи на 2017 рік, а також внести уточнення до перспективного плану діяльності Академії.

 

Проект УХВАЛИ Загальних зборів АН ВО України 17.12.2016 р. розроблений колективом у складі академіків:
-   Головного ученого секретаря, акад. Табачнікова С. І.
-   Віце-президента АН ВО України, академіка Зозулі І. С.
-   Віце-президента по секції суспільних наук, академіка Курила В.І.
-   Віце-президента по секції гуманітарних наук, академіка Погребенника В.Ф.
-   Голови ради молодих учених, академіка Мосенкіса Ю.Л.
-   Академіка-секретаря відділення філології і мистецтвознавства, академіка Шевчук С.В.

  • 17 грудня 2016 року відбулися звітні Загальні збори Академії наук вищої освіти України.
 
Коментарі

Шановні користувачі, з метою уникнення розповсюдження спаму та реклами, просимо Вас авторизуватися через профіль в соціальних мережах.

Це не займе багато часу, та не потребує заповнення жодних форм. Дякуємо за розуміння!

Увійти використовуючи пофіль:
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту