ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Додано:24/04/2021

21 квітня 2021 року на базі платформи ZOOM відбулася Звітна онлайн-конференція  Національної академії наук вищої освіти України» (далі – Академія) - однієї з найбільш чисельних і потужних громадських організацій у галузі освіти і науки.

До онлайн-заходу приєдналися делегати із різних наукових фахових відділень, обласних наукових відділень та регіональних наукових центрів, а також іноземний академік д-р тех.н., професор Сербської академії наук Катіца Хендріх Стефанович.

Із привітальним словом до учасників онлайн-конференції виступив Президент Академії  – доктор медичних наук, професор, академік Табачніков Станіслав Ісакович, який наголосив, що система освіти і науки в Україні, у зв’язку зі змінами у соціально-політичній та економічній сферах, а також враховуючи епідемічну ситуацію в країні і світі, перебуває у процесі свого реформування. Окрім того, ефективне функціонування сучасного суспільства та державних інституцій неможливе без збалансованої системи освіти і науки, удосконалення якої відбувається під впливом власне національних та інтеграційних процесів, що в цілому і спрямовують розвиток та процвітання нашої держави.

У своїй промові проф. Табачніков С.І. підкреслив, що, незважаючи на коронавірус, який вніс свої корективи у всю життєдіяльність суспільства, Академія функціонує. Президії вдалося забезпечити наукову, організаційно-методичну та фінансову стабільність її діяльності. Так, упродовж непростого 2020 року здійснено істотні кроки, що значною мірою сприяють піднесенню іміджу нашої громадської організації серед вітчизняної наукової спільноти та на міжнародному рівні. У зв’язку з пандемією коронавірусу СОVID-19 у світі і поширенню його на території України, з метою профілактики невротичних, пов’язаних зі стресом, а також соматофорних і посттравматичних стресових розладів, спільно з фахівцями ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України» 03 квітня 2020 р. винятково на волонтерських засадах був створений консультативний психолого-психотерапевтичний центр підтримки населення України (далі – Центр), який покликаний надавати в дистанційному режимі консультативно-профілактичну, психологічну, психіатричну та психотерапевтичну допомогу населенню України. До роботи Центру залучені відповідні фахівці.

 Президент Академії д-р мед.н., проф. Табачніков С.І. зазначив, що у звітному періоді від Академії було подано три НДР у Національний фонд досліджень України з метою отримання грантової підтримки на конкурс «Наука для безпеки людини і суспільства».

Один із проєктів «Розроблення інноваційної моделі діагностики, корекції та профілактики девіантної поведінки молоді України, спричиненої перебуванням в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуаціях (наслідки пандемії COVID-19)»  (науковий керівник – д-р мед.н., проф. Михальчук Н.О.) був визначений переможцем конкурсу, затверджений науковою радою Національного фонду досліджень України (протокол від 16-17 вересня 2020 року № 21, який розміщений на офіційному вебсайті Національного фонду досліджень) та посів 19-те місце серед його учасників.

Але 26 жовтня 2020 року наукова рада Національного фонду досліджень України відмовила у фінансуванні даного проєкту, мотивуючи своє рішення порушенням вимоги постанови КМУ від 27 грудня 2019 року

№ 1170, про те, що науковий керівник має працювати за основним місцем роботи в Академії.

Щодо звіту Президії про науково-організаційну діяльність за звітний період, то слід зазначити, що попри пандемію COVID-19 Національна академія наук вищої освіти України» є дієвою і активно функціонує. На цьому акцентували увагу у своїх доповідях віцепрезиденти фахових наукових відділень (академіки: Бобровник С.В., Говоров П.П., Мойсеєнко В.О., Погребенник В.Ф.), віцепрезидент з наукової роботи, акад. Кузнєцов Ю.М., віце-президент з освітньої діяльності Вербицький В.В., віцепрезидент з міжнародної діяльності Мосенкіс Ю.Л.

Відтак, за 2020 рік було зроблено: налагоджено наукові контакти з Республікою Сербія (Сербська академія наук), Республікою Болгарія (особливо в сфері технічних наук); здійснено видання колективної монографії  «Національна безпека у викликах новітньої історії»; започатковано та втілено у життя міжнародний проєкт спільно з видавництвaми «GPV» Лос-Анджелес (США) та «Експрес-об’ява» (Україна) - випуск циклу колективних монографій з різних фахових напрямів. Монографії проіндексовані та видані у США; під керівництвом і прямою участю Академії проведено низку науково-практичних онлайн-конференцій за міжнародною участю та інших освітянських і наукових онлайн-заходів; проведено конкурс на краще видання року; за ініціативи та сприяння акад. Мельника О.П. оновлено нагородний ряд Академії – випущено медаль ім. М.І. Пирогова, медаль «За успіхи в науково-педагогічній діяльності», ордени ім. Святого Володимира та Ярослава Мудрого.

Проф. Табачніков С.І. повідомив також, що Академія планує долучитися до проведення ще низки заходів, а саме:

- вшанування пам’яті Чорнобильської трагедії;

- 100-річчя від дня заснування Національної академії внутрішніх справ;

- 180-річчя від дня заснування Національного медичного університету.

 

В обговоренні звіту про науково-організаційну діяльність за 2020 рік узяли участь гості, віце-президенти і члени Академії. Слід особливо відзначити внесок таких академіків: Процюка Р.Г., Біляєвої О.О., Гусарєва С.Д., Говорова П.П., Бобровник С.В., Вербицького В.В., Вороб’я П.А., Вірної Ж.П., Дейнеги І.І.; Гічуна В.С., Зозулі І.С., Зубка М.І., Зябліцева С.В., Карповського В.І., Ковальчука І.П., Кожиної Г.М.,  Кузнєцова Ю.М., Мельника О.П., Мосенкіса Ю.Л., Лісового В.М., Ляхоцького В.П.,  Омельянчик Л.О., Погребенника В.Ф., Рудика С.К., Сминтину О.В., Сминтину О.В., Стецюка В.В., Чернєя В.В., Череп А.В., Харченка Є.М.,  Шакуна В.І., Шостака А.В., Шатрова Р.В., Баль-Прилипко Л.В., Шевчук С.В., а також керівника Апарату Президії Товалович Т.В. і  головного бухгалтера   Никончук М.І. та ін.

За результатами онлайн-конференції з урахуванням економічних, соціальних, епідемічних чинників було прийнято її Ухвалу, у якій зазначалося:

1.Оцінити діяльність Президії Академії та її Апарату у 2020 році на «добре». Основним стрижнем її діяльності визнати консолідаційне згуртування дійсних членів довкола відсічі викликам агресора і загрозам та планово ведену діяльність, спрямовану на розвиток Академії та піднесення її авторитету.

2. Затвердити результати виборів нових дійсних членів Академії. Затвердити список нагороджених та протокол конкурсу на краще видання року.

3. Схвалити організаційно-правові заходи, здійснені Президією впродовж  року, спрямовані на збереження стабільності діяльності Академії й активізації роботи її відділень, унормованість структури й оптимізацію діяльності. Продовжити роботу над створенням і розвитком в Академії регіональних наукових центрів та обласних наукових відділень.

4. Організовувати та проводити онлайн-конгреси, форуми, симпозіуми, науково-практичні конференції з міжнародною участю, круглі столи, наукові читання, семінари тощо.

5. З метою підтримки фінансової сторони діяльності Академії, здійснити заходи щодо започаткування проведення онлайн-курсів інформації та стажування на базі Академії із залученням відповідних фахівців.

6. Брати участь у грантових проєктах (вітчизняних та закордонних),  підготовці стартап-проєктів, інших програмах, конкурсах тощо.

 

7. Затвердити пропозиції академіків щодо активної і плідної роботи з науковою молоддю та її залучення до наукової, освітянської діяльності Академії.

8. Дійсним членам Академії повсякчас пропагувати національну й державницьку ідеї, соборність і неподільність земель України, давати відсіч антиукраїнським акціям і провокативним висловлюванням, мобілізувати громадську думку на захист Батьківщини, її духовності, культури та суверенності.

9. Запропонувати керівництву профільного міністерства проведення науковцями Академії громадської фахової експертизи підручників для шкіл і закладів вищої освіти останніх років видання з оприлюдненням її результатів на шпальтах періодичних видань.

10. Активізувати видавничу діяльність, зокрема, продовжити започаткований міжнародний проєкт; виступити з серією статей, присвячених відповідності процесів реформування освіти в Україні сучасним вимогам та потребам, а також видати інформаційний довідник Академії.

11. Продовжувати й зміцнювати науково-творчі зв'язки та співпрацю Академії з українськими і закордонними академіями, університетами та науковими інституціями з метою обміну організаційним, науковим і педагогічним досвідом, реалізації спільних науково-дослідних проєктів, симпозіумів, конференцій, видань тощо, використавши при цьому потенціал і контакти її закордонних членів.

12. Академікам-секретарям і Секретаріатові Академії до 30 квітня 2021 р. сформувати річний графік проведення наукових конференцій, з'їздів і зборів відділень та Академії.

13. Зобов’язати Президію та академіків-секретарів наукових фахових відділень розробити на основі ухвали Звітної конференції та конкретних пропозицій на них докладний календарний план роботи на другий-четвертий квартали 2021 року, а також внести робочі доповнення й уточнення до перспективного плану діяльності Академії.

Наприкінці онлайн-заходу Президент Академії, акад. Табачніков С.І. подякував усім присутнім за конструктивну і плідну роботу в онлайн-конференції; привітав із прийдешніми Великодніми святами; побажав усім міцного здоров’я, мирного неба, сімейного затишку, творчої наснаги, подальших професійних здобутків на науково-педагогічній ниві, й запевнив, що ГО «Національна академія наук вищої освіти України» не залишається осторонь реформ, які відбуваються в вітчизняній системі освіти і науки, завершення цих перетворень потребує копіткої роботи, неабиякої консолідації зусиль та згуртованості наукової і освітянської спільноти України. Адже лише в діалозі та співпраці можливо сприяти покращенню розвитку наукових досліджень та удосконалення на цій основі освітнього процесу у вишах України!   

 

Президія ГО «НАН ВО України»

  • ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 
Коментарі

Шановні користувачі, з метою уникнення розповсюдження спаму та реклами, просимо Вас авторизуватися через профіль в соціальних мережах.

Це не займе багато часу, та не потребує заповнення жодних форм. Дякуємо за розуміння!

Увійти використовуючи пофіль:
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту