НАКАЗ м. Київ   17.12.2019 р. № 1580   Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році
НАКАЗ м. Київ 17.12.2019 р. № 1580 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році
Додано:20/12/2019

 

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410 та зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2207/ 22519
(далі – Положення), з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої
праці

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у 2019/2020 навчальному році Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі – Олімпіада)  у  два  етапи:

І етап – у січні-лютому 2020 року у закладах вищої освіти  
(за згодою);

ІІ етап – у квітні-травні 2020 року у закладах вищої освіти, визначених як базові.

2. Затвердити:

1) склад Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади, що додається;

2) перелік навчальних дисциплін, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р. (три роки проведення), що додається;

3) перелік спеціальностей, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р. (три роки проведення), що додається.

 

 

 

 

2

 

3. Базовим закладам вищої освіти до 28 лютого 2020 року надіслати до всіх закладів вищої освіти листи-запрошення з умовами та строком проведення змагань.

4. Керівникам закладів вищої освіти:

1) надіслати до базових закладів вищої освіти до 01 березня 2020 року анкети переможців І етапу Олімпіади;

2) відрядити та здійснити оплату відряджень студентів та науково-педагогічних працівників, які є членами журі, до відповідних базових закладів вищої освіти для участі у ІІ етапі Олімпіади за рахунок закладів вищої освіти, у яких вони навчаються  або працюють;

5. Керівникам базових закладів вищої освіти забезпечити організацію
ІІ етапу Олімпіади відповідно до розробленого порядку проведення цього етапу та Положення.

6. Всеукраїнському організаційному комітету підвести підсумки проведення Олімпіади.   

7. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є. А.

 

 

 

 

Міністр

 

 

 

       Ганна НОВОСАД

 

 

 

 

 

 

Затверджено                                      

Наказ Міністерства освіти і

науки України

_17.12.2019___     №   __1580__ 

 

 

 

Склад

Всеукраїнського організаційного комітету

Всеукраїнської студентської олімпіади

 

 

 

Стадний

Єгор Андрійович

 

-

заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;

 

 

Завалевський Юрій

Іванович

 

 

в.о.директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», заступник голови оргкомітету;

 

 

Рябич

Наталія Іванівна

-

методист відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», відповідальний секретар оргкомітету;

 

 

 

 

 

 

Сафонов

Юрій Миколайович

 

 

заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

 

Кочет Олександр Михайлович

 

 

головний спеціаліст відділу з питань освіти та науки Департаменту реалізації політик Міністерства охорони здоров’я України (за згодою);

 

 

 

Маргасова Вікторія Геннадіївна

 

 

проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету (за згодою);

 

Романчук Людмила Донатівна

 

 

проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету (за згодою);

 

 

Солонуха  Віталій Миколайович

 

начальник відділу організаційної роботи зі студентами «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (за згодою);

 

 

 

 

2

 

 

Шапошников Костянтин Сергійович

 

завідувач відділу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

 

 

Юдіна

Світлана Павлівна

 

-

завідувач сектору відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

 

Михайленко Наталія Петрівна

 

методист відділу модернізації вищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. директора ДНУ «Інститут

модернізації змісту освіти»

 

 

    

Юрій Завалевський

 

 

Генеральний директор  директорату вищої освіти

і освіти дорослих

 

 

Олег Шаров

 

 

Затверджено                                       

Наказ Міністерства освіти і

науки України

  17.12.2019___     №   __1580__ 

 

 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р. (три роки проведення)

з/п

Назва навчальної

дисципліни, з якої проводиться олімпіада

Назва типів закладів вищої освіти, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового закладів вищої освіти з проведення олімпіади

Терміни проведення олімпіади

 

 

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

 

1

2

3

4

5

6

ІНТЕГРАЛЬНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ

1

Українська мова

(за професійним спрямуванням)                  

Усі заклади вищої освіти

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

(0432) 27-55-89, 26-33-02, 52-20

28-29 квітня

Проректор Коломієць А.М.

(0432) 27-68-82

2

Педагогіка

 

Класичні, педагогічні університети

 

Державний вищий навчальний заклад «Пере­яслав-Хмельницький державний педагогічний універси­тет імені Григорія Сковороди»

(04567) 5-63-89, 5-46-44

І тур,

заочний -

19 березня;

ІІ тур, оч­ний

2-3  квітня

Ректор

Коцур В.П.

(04567) 5-63-89,

5-46-44

3

Педагогіка

 

Заклади вищої освіти непедагогічного профілю

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

(04841) 513-88

14-16

квітня

Проректор

Циганенко Л.Ф.

(04841) 513-88

4

Політологія

Усі заклади вищої освіти

Національний університет «Одеська юридична академія»

(048) 719-62-14  

22-24 квітня

Проректор Ульянова Г.О.

(048) 719-87-93

5

Соціологія

Усі заклади вищої освіти

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(044) 204-85-26, 94-03

22-24 квітня

Проректор

Семінська Н.В.

(044) 236-42-52

6

Документознавство

Усі заклади вищої освіти

Одеський національний політехнічний університет

(048) 705-84-05, 86-62

14-15 квітня

Ректор

Оборський Г.О.

(048) 705-83-02  

7

Психологія      

Усі заклади вищої освіти

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д.Ушинського» 

(048) 705-46-71

23-25 квітня

Проректор

Койчева Т.І.

(048) 715-56-81

8

Історія України

                                

Усі заклади вищої освіти

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

(0512) 37-88-29

8-10

квітня

Ректор

Будак В.Д.

(0512) 37-88-29

 

9

Англійська мова

Усі заклади вищої освіти, де англійська мова не є спеціальністю

Донецький національний універси­тет імені Василя Стуса (м. Вінниця) 

(095) 5230-52-84

І тур – заочний,

25 березня;

ІІ тур - оч­ний,

14-15 травня

Проректор

Хаджинов І.В.

(0432) 50-89-37

 

10

Німецька мова

Усі заклади вищої освіти, де німецька мова не є спеціальністю

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(044) 527-80-82

 

7-8

квітня

Проректор

Кваша С.М.

(044) 258-34-87

 

11

Французька мова

Усі заклади вищої освіти, де французька мова не є спеціальністю

Київський національний лінгвістичний університет

(044)  529-00-48

8-10

квітня

Проректор

Матвієнко О.В.

(044) 287-40-52

 

ЗАГАЛЬНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

12

Математика

 

Технічні, економічні заклади вищої освіти

Сумський державний університет  

(0542) 68-78-53

20-22 травня

Перший проректор

Карпуша В.Д.

(0542) 68-77-55

 

13

Математика       

 

Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет

імені Івана Франка  

(032) 239-47-43, 41-74       

7-10

квітня

Проректор

Гладишевський Р.Є.

(032) 255-41-00

 

14

Інформатика

Усі заклади вищої освіти

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»»   

(057) 788-43-04 

21-24 квітня

Проректор

Павліков В.В.

(057) 788-40-20

 

 

15

Статистика

 

Усі заклади вищої освіти

Національна академія статистики, обліку та аудиту

(044) 489-42-56 

28-30 квітня

Проректор

Момотюк Л.Є.

(044) 489-31-05

 

16

Фізика

Класичні, педагогічні університети

 

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова    

(044) 239-30-80 (92)

7-10

квітня

Ректор

Андрущенко В.П.

(044) 234-11-08

17

Фізика

Усі ЗВО, окрім класич­них та педагогічних університетів, фізико-технічних інститутів (факультетів)

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

(057) 707-32-28    

7-9

квітня

Проректор

Сухонос М.К.

(057) 707-33-37

18

Грунтознавство

Аграрні, класичні, екологічні університети

 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

(057) 299-79-90

26-28 травня

Перший проректор

Шелудько Р.М.

(057) 299-73-50

19

Світові та регіональні ринки

Технічні, аграрні університети

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

(057) 700-38-88     

8-10

квітня

Ректор

Нанка О.В.

(057) 700-38-88

20

Геологія

Класичні, педагогічні, технічні університети

Львівський національний університет імені Івана Франка 

(032) 239-41-56, 261-60-56

19-22 травня

Проректор

Гладишевський Р.Є.

(032) 239-45-71

21

Хімія            

Усі заклади вищої освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(044) 527-80-95, 80-50   

27-30 квітня

Проректор

Кваша С.М.

(044) 258-34-87

22

Аналітична хімія

Технічні, технологічні університети

Київський національний університет технологій та дизайну  

(044) 256-21-76

14-16 квітня

Проректор

Гаркавенко С.С. (044) 280-42-54

23

Біологія      

 

Аграрні, екологічні, технічні університети

Миколаївський національний аграрний університет 

 (0512) 34-30-57, 61-60

27-29 квітня

Перший проректор Бабенко Д. В.

(0512) 34-31-94

24

Агроекологія

Аграрні, екологічні, технічні університети

Львівський національний аграрний університет 

(032) 22-42-335

 

7-9

квітня

Перший проректор

Боярчук В.М.

(032) 22-42-502

25

Земельний кадастр 

Аграрні, класичні, технічні університети

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

(0572) 99-78-90

13-15 травня

 

Проректор

Петров В.М.

(0572) 99-76-28

26

Загальна екологія

Усі заклади вищої освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України   

(044) 258-41-22

22-24 квітня

Проректор

Кваша С.М.

(044) 258-34-87

27

Екологічна безпека

Усі заклади вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

(05366) 3-10-19  

7-9

квітня

 

Перший проректор

Никифоров В.В.

(05366) 3-51-41

28

Рекреалогія

Усі заклади вищої освіти

Одеська національна академія харчових технологій

(048) 712-40-19

 

12-13 травня

Проректор

Трішин Ф.А.

(048) 712-41-47

29

Економіка природокористування

Усі заклади вищої освіти

Сумський державний університет

(0542) 332-223

 

6-8

квітня

Перший проректор Карпуша В.Д.

(0542) 68-77-55

30

Астрономія та астрофізика

 (І тур - Internet,

ІІ тур - очний,

ІІІ тур - фінальний) 

Класичні, педагогічні університети

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(044) 521-33-93      

І тур - Internet, лютий;

ІІ тур - оч­ний,

11 березня,

ІІІ тур -

6-11 квітня

Проректор

Мартинюк В.С.

(044) 239-32-40

СПЕЦІАЛЬНІ  (ФАХОВІ,  ПРЕДМЕТНІ)  КОМПЕТЕНТНОСТІ

31

Опір матеріалів                 

 

Усі заклади вищої освіти, де вивчається «Опір матеріалів»

Київський національний університет будівництва і архітектури

(044) 241-54-21

19-22 травня

Проректор

Плоский В.О.

(044) 248-30-31

32

Теоретична механіка

 

Класичні та технічні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

(067) 532-91-25

10-12 квітня

Перший проректор

Никифоров В.В.

(05366) 3-51-41

33

Ремонт машин                  

 

 

Технічні, аграрні університети

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 

(057) 700-38-88     

1-3

квітня

Ректор

Нанка О.В.

(057) 700-38-88

34

Теорія машин і механізмів

Технічні, аграрні університети

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

(057) 788-42-02       

22-24 квітня

Проректор

Павліков В.В.

(057) 788-40-20

35

Експлуатація машин і обладнання

Аграрні університети

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

(0619) 42-12-65

13-15

травня

Проректор

Надикто В.Т.

(0619) 42-06-94

36

Технічна експлуатація автомобілів

Технічні, транспортні заклади вищої освіти

Харківський національний автомобільно-дорожній університет     

(057) 700-38-79

22-23 квітня

Перший проректор

Ходирєв С.Я.

(057) 700-38-56

37

Деталі машин та основи конструювання

Технічні, аграрні університети

Національний університет

«Львівська політехніка»

(032) 258-25-20, 22-19    

22-24 квітня

Проректор

Давидчак О.Р.

(032) 258-20-51

38

Мости і споруди на дорогах

Будівельні, транспортні заклади вищої освіти

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  

 (057) 707-37-22

23-24 квітня

Проректор

Богомолов В.О.

(057) 700-38-63

39

Інтегровані транспортні системи

Усі заклади вищої освіти

Харківський національний автомобільно-дорожній університет       

(057) 707-37-83

2-3

квітня

Перший проректор

Ходирєв С.Я.

(057) 700-38-56

40

Теоретичні основи   електротехніки

Технічні, технологічні університети  

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(057) 707-69-61

20-22 травня

Проректор

Мигущенко Р.П. (057) 706-32-13

41

Нарисна геометрія

та геометричне моделювання на ПЕОМ

 

Усі заклади вищої освіти

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

(057) 788-44-06

1-3

квітня

Проректор

Павліков В.В.

(057) 788-40-20

42

Інвестування

Усі заклади вищої освіти

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 

8-10

квітня

Ректор

Онищенко В.О.

(0532) 60-87-30

43

Податкова система України

 

Класичні, економічні університети

Тернопільський національний економічний університет

(0352) 47-50-77

8-10

квітня

Ректор

Крисоватий А.І.

(0352) 47-50-51

44

Економічна теорія

Усі заклади вищої освіти

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 

(048) 776-13-25

22-24 квітня

Проректор

Іваниця В.О.

(048) 731-71-51

45

Економіка підприємства

 

Усі заклади вищої освіти

Донецький національний універси­тет імені Василя Стуса (м. Вінниця) 

(095) 405-32-05

30 березня –

2 квітня

Проректор

Хаджинов І.В.

(0432) 50-89-37

46

Фінанси

  

Усі заклади вищої освіти

Університет державної фіскальної служби України

(04597) 600-16

6-8

квітня

Перший проректор

Шевчук О.А.

(04597) 607-05

47

Фінанси підприємств

 

Усі заклади вищої освіти

Львівський національний аграрний університет

(032) 22-42-35, 42-903, 42-936

20-22 травня

Перший проректор

Боярчук В.М.

(032) 22-42-502

48

Міжнародна економіка

Усі заклади вищої освіти

Національний університет

«Львівська політехніка»   

(032) 258-25-20, 22-19  

1-3

квітня

Проректор

Давидчак О.Р.

(032) 258-20-51

49

Правознавство

Усі заклади вищої освіти

Одеський .національний університет імені І.І.Мечникова

(048) 776-13-25     

9-10

квітня

Проректор

Іваниця В.О.

(048) 731-71-51

50

Інтелектуальна власність

Усі заклади вищої освіти

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(057) 707-68-56 

8-11

квітня

Проректор

Мигущенко Р.П.

(057) 706-32-13

51

Міжнародне право (публічне, приватне)

Усі заклади вищої освіти

Київський національний торговельно-економічний університет    

(044) 513-00-12, 531-49-73

6-7

квітня

Ректор

Мазаракі А.А.

(044) 531-47-30

52

Кримінальне право

Усі заклади вищої освіти

Харківський національний університет внутрішніх справ

(057) 739-88-11

21-23 квітня

Перший проректор

Бортник С.М.

(057) 739-82-46

53

Морське право

Юридичні ЗВО, юридичні факультети ЗВО

Національний університет «Одеська морська академія»

(048) 793-16-90

7-8

квітня

Перший проректор

Шемякін О.М.

(048) 793-16-73

54

Страхова справа

 

Усі заклади вищої освіти

Тернопільський національний економічний університет

(0352) 47-50-77

22-24 квітня

Ректор

Крисоватий А.І.

(0352) 47-50-51

55

Менеджмент

Усі заклади вищої освіти

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

(044) 455-50-26

13-15 травня

Проректор

Антонюк Л.Л.

(044) 371-61-07

56

Фінансовий менеджмент

Усі заклади вищої освіти

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

(057) 702-03-04, 07-17, 18-36

21-24 квітня

Проректор

Афанасьєв М.В.

(057) 715-50-38

57

Фінансова безпека

Усі заклади вищої освіти

ДВНЗ «Університет банківської справи»

(м. Черкаси)

(0472) 64-41-66

1-3

квітня

Ректор

Кузнєцова А.Я.

(044) 462-53-05

58

Стратегічне управління

Усі заклади вищої освіти

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(044) 236-42-52

13-15 травня

Проректор

Семінська Н.В.

(044) 236-42-52

59

Управлінський облік

Усі заклади вищої освіти

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(057) 707-60-74

13-15 травня

Проректор

Мигущенко Р.П. (057) 706-32-13

60

Електронне урядування

Усі заклади вищої освіти

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(044) 204-81-47, 92-18

13-14 травня

Проректор

Семінська Н.В.

(044) 236-42-52

61

Організація і методика  аудиту

Усі заклади вищої освіти

Миколаївський національний аграрний університет   

 (0512) 58-05-94    

8-10

квітня

Перший проректор

Бабенко Д.В.

(0512) 34-31-94

62

Прогноз і програмування врожаю сільськогоспо­дарських культур

Технічні, аграрні університети

Миколаївський національний аграрний університет   

 (0512) 34-61-60    

27-29 травня

Перший проректор

Бабенко Д.В.

(0512) 34-31-94

63

Аграрний маркетинг

Технологічні, аграрні університети

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

(0619) 42-65-53

27-29 травня

Проректор

Ломейко О.П.

(0619) 42-10-04

64

Електротехніка

Технічні, класичні університети

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(057) 707-64-27

28-30 квітня

Проректор

Мигущенко Р.П. (057) 706-32-13

65

Технологія електромонтажних робіт

Технічні, технологічні, класичні, аграрні університети

Миколаївський національний аграрний університет   

 (0512) 34-61-60    

27-29 травня

Перший проректор

Бабенко Д.В.

(0512) 34-31-94

66

Зберігання сільськогоспо­дарської та харчової продукції

Аграрні, технічні, технологічні університети

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

(0619) 42-65-53

20-22 травня

Проректор

Ломейко О.П.

(0619) 42-10-04

67

Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем

Технічні університети

Одеський національний політехнічний університет

(048) 705-83-22

14-16 квітня

Проректор Нестеренко С.А.

(048) 705-83-23

68

Комп’ютерні системи штучного інтелекту

Технічні, класичні університети  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(057) 707-61-65  

21-24 квітня

Проректор

Мигущенко Р.П.

(057) 706-32-13

69

Менеджмент командної розробки програмного забезпечення

(Internet олімпіада)

Класичні, технічні університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка   

(066) 430-54-32   

20 квітня – 10 травня

Проректор

Мартинюк В.С.

(044) 239-32-40

70

Розробка мобільних додатків

Усі заклади вищої освіти

 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

(096) 613-01-28

21-22

квітня

Ректор

Солоненко А.М.

(061) 944-04-64

71

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва

Технічні університети

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(044) 204-84-26, 83-61, 97-69

13-15 травня

Проректор

Семінська Н.В.

(044) 236-42-52

72

Системи автоматизова­ного проектування та комп’ю­тер­ного моделю­ва­ння в машинобудуванні

Класичні, технічні університети  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(057) 707-65-34

 

15-17 квітня

Проректор

Марченко А.П.

(057) 706-32-13

73

Нанотехнології

та матеріалознавство у машинобудуванні

Технічні, аграрні університети  

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка   

(057) 700-38-88     

1-3

квітня

Ректор

Нанка О.В.

(057) 700-38-88

74

Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням

Усі заклади вищої освіти

 

Сумський державний університет

(0542) 687-852

 

24-27 березня

Перший проректор Карпуша В.Д.

(0542) 68-77-55

75

Програмування мікро­програмних автоматів та мікроконтролерних систем

Усі заклади вищої освіти

 

Хмельницький національний університет

(067) 155-87-15, (097) 726-40-50

 

14-16 травня

Проректор

Синюк О.М.

(0382) 67-19-05

76

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Класичні, технічні, аграрні університети

Миколаївський національний аграрний університет  

 (0512) 34-01-91

13-15 квітня

Перший проректор

Бабенко Д.В.

(0512) 34-31-94

77

Безпека життєдіяльності

Усі заклади вищої освіти

 

Національний університет

«Львівська політехніка»

(032) 258-25-20, 22-19

20-22 травня

Проректор

Давидчак О.Р.

(032) 258-20-51

78

Основи охорони праці

Усі заклади вищої освіти

 

Національний авіаційний університет

(044) 406-73-20

26-27 березня

Проректор

Харченко В.П.

(044) 408-53-33

79

Цивільний захист

Усі заклади вищої освіти

 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(032) 233-14-77    

18-19 травня

Проректор

Чалий Д.О.

(032) 233-20-72

80

Пожежна безпека

Усі заклади вищої освіти

 

Національний університет цивільного захисту України

(057) 707-34-82 

9-10

квітня

Проректор

Назаров О.О.

(057) 704-14-34

81

Техноекологія

Усі заклади вищої освіти

 

Національний університет

«Львівська політехніка»

(032) 258-25-20, 22-19    

22-24 квітня

Проректор

Давидчак О.Р.

(032) 258-20-51

82

Психіатрія та наркологія.

Медична психологія

 

Медичні, класичні університети

Харківський національний медичний університет 

(057) 738-10-68, 705-07-09

22-24 квітня

Проректор

М’ясоєдов В.В.

(057) 705-07-09

83

Латинська мова та медична термінологія

Медичні, класичні університети,

медичні інститути

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України  

(0352) 52-44-92   

28-30

квітня

Ректор

Корда М.М.

(0352) 52-44-92   

84

Педіатрія

 

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Вінницький національ­ний медичний

універ­си­тет ім. М.І.Пирогова

0432) 56-08-19

2-3

квітня

 

Ректор

Мороз В.М.

(0432) 55 39 10

85

Терапія

(внутрішня медицина)

Медичні, класичні університети, медичні інститути

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

(050) 320-82-61

21-23

квітня

Ректор

Перцева Т.О.

(056) 766-48-48

86

Гігієна

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний медичний університет 

імені О.О. Богомольця       

(044) 234-60-63

5-6

березня

Перший проректор

Кучин Ю.Л.

(044) 234-40-62

87

Медична генетика

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Харківський національний медичний університет

(057) 700-32-17, 705-07-09

6-8

квітня

Проректор

М’ясоєдов В.В.

(057) 705-07-09

88

Медична біологія

 

Медичні, класичні університети, медичні інститути

 

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

(0372) 55-37-54, 52-67-67

22-24 квітня

Ректор

Бойчук Т.М.

(0372) 55-37-54

89

Медична хімія

(англійською мовою)

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний медичний університет 

імені О.О. Богомольця   

(044) 234-60-63

2-3

квітня

Перший проректор

Кучин Ю.Л.

(044) 234-40-62

90

Фармацевтична хімія

Медичні університети, медичні інститути

(фармацевтичні факультети)

Національний фармацевтичний університет

(057) 706-30-71

 

16-17 квітня

Ректор

Котвіцька А.А. (057) 706-35-81

91

Інфекційні хвороби

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Одеський національний медичний університет

(048) 723-74-24  

28-30 травня

Проректор

Вастьянов Р.С.

(048) 723-74-24

92

Ботаніка

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний фармацевтичний університет

(057) 706-30-71

 

13-14 лютого

Ректор

Котвіцька А.А. (057) 706-35-81

93

Клінічна фармакологія

 

Медичні, класичні університети

медичні інститути

Харківський національний медичний університет  

(057) 705-07-09    

27-29 квітня

Проректор

М’ясоєдов В.В.

(057) 705-07-09

94

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я

Медичні, класичні університети

медичні інститути

 

Сумський державний університет

(0542) 66-50-57

       

8-10

квітня

Перший проректор Карпуша В.Д.

(0542) 68-77-55

95

Лабораторна діагностика

Медичні університети, медичні інститути

Національний фармацевтичний університет

(057) 706-30-71

 

9-10

квітня

Ректор

Котвіцька А.А. (057) 706-35-81

96

Медицина надзвичайних ситуацій. Домедична допомога при екстремальних ситуаціях

Медичні університети, медичні інститути

 

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова  

(067) 243-55-11  

14-15 травня

Ректор

Мороз В.М.

(0432) 55-39-10

97

Фармацевтичне право та законодавство

Медичні університети, медичні інститути

(фармацевтичні факультети)

Національний фармацевтичний університет

(057) 706-30-71

 

5-6

березня

Ректор

Котвіцька А.А. (057) 706-35-81

98

Косметологія

Медичні університети, медичні інститути

Національний фармацевтичний університет

(057) 706-30-71

 

12-13 березня

Ректор

Котвіцька А.А. (057) 706-35-81

99

Стоматологія

Медичні, класичні університети

медичні інститути

Національний медичний університет 

імені О.О. Богомольця    

(044) 234-60-63

24-25 березня

Перший проректор

Кучин Ю.Л

(044) 234-40-62

100

Гістологія, цитологія та ембріологія

Медичні університети, медичні інститути

 

Українська медична стоматологічна академія  

(0532) 60-20-51, 84-77  

8-10

квітня

Перший проректор

Дворник В.М.

(0532) 260-84-77

101

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Медичні університети, медичні інститути

 

Українська медична стоматологічна академія  

(0532) 60-20-51, 84-77  

8-10

квітня

Перший проректор

Дворник В.М.

(0532) 260-84-77

102

Фармакогнозія

Медичні університети, медичні інститути

(фармацевтичні факультети)

Національний фармацевтичний університет

(057) 706-30-71

 

20-21 лютого

Ректор

Котвіцька А.А. (057) 706-35-81

103

Анатомія людини

Медичні, класичні університети

медичні інститути

 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України  

(0352) 52-44-92   

2-3

квітня

Проректор

Шульгай А.Г.

(0352) 52-55-88

104

Патоморфологія

Медичні, класичні університети

медичні інститути

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України  

 (0352) 52-44-92  

 

26-27 березня

Ректор

Корда М.М.

(0352) 52-44-92

105

Патологічна фізіологія

Медичні університети

медичні інститути

 

Запорізький державний медичний університет

(061) 233-60-07

16-18 квітня

Ректор

Колесник Ю.М.

(061) 224-64-69

106

Офтальмологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Одеський національний медичний

університет   

(048) 723-74-24

12-14 травня

Проректор

Вастьянов Р.С.

(048) 723-74-24

107

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

 

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

(0372) 55-37-54, 55-61

 

8-10

квітня

Ректор

Бойчук Т.М.

(0372) 55-37-54

108

Фізіологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Одеський національний медичний університет

(048) 723-74-24  

21-23 травня

Проректор

Вастьянов Р.С.

(048) 723-74-24

109

Ендокринологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України  

 (0352) 52-44-92

26-27 березня

Проректор

Шульгай А.Г.

(0352) 52-55-88

110

Онкологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Івано-Франківський національний медичний університет  

(0342) 53-79-84

23-24 квітня

Ректор 

Рожко М.М.

(0342) 22-42-95

111

Клінічна імунологія та алергологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

(050) 590-83-07

13-15 квітня

Ректор

Перцева Т.О.

(056) 766-48-48

112

Хірургія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний медичний університет 

імені О.О. Богомольця 

(044) 234-60-63  .

19-20 березня

Перший проректор

Кучин Ю.Л

(044) 234-40-62

                   

 

 

 

 

 

В.о. директора ДНУ «Інститут

модернізації змісту освіти»

 

    

Юрій Завалевський

 

 

 

Генеральний директор  директорату вищої освіти

і освіти дорослих

 

 

Олег Шаров

 

 

 

Затверджено                                        

Наказ Міністерства освіти і

науки України

_17.12.2019___     №   __1580__ 

 

 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, базових закладів вищОЇ ОСВІТИ,

голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р.

 

Шифр і найменування галузі знань

Назва

спеціальності

Назва олімпіади

Назва типів закладів вищої освіти, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового закладу вищої освіти з проведення олімпіади

Терміни проведення олімпіади

 

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

 

1

2

3

4

5

6

7

 

01

Освіта

Дошкільна освіта

 

Дошкільна освіта

 

Класичні, педагогічні

університети

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка     

(03849) 334-92

6-7

травня

Проректор

Конет І.М.

(03849) 333-61

 

Початкова

освіта

 

Початкова

освіта

 

Класичні, педагогічні університети

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

(05444) 2-34-74

7-10 квітня

Проректор

Зінченко В.П.

(05444) 2-34-74

 

 

Математика

Математика

Педагогічні, гуманітарні університети

 

Державний заклад «Південноукра­їнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

(048) 733-02-20, 732-10-10

8-11

квітня

Проректор

Койчева Т.І.

(048) 715-56-81

 

 

Фізика  

Фізика

Класичні, пе­дагогічні уні­верситети, фі­зико-технічні інститути   

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(04744) 3-02-81

24-26 березня

Ректор

Безлюдний О.І.

(04744) 3-45-82

 

 

Спеціальна освіта

 

Спеціальна освіта

 

 

Класичні, педагогічні

університети

Херсонський державний університет

(0552) 32-67-54

2-3

квітня

Проректор

Омельчук С.А.

(0552) 32-67-08

 

01

Освіта

Середня освіта

(за предметними

спеціалізаціями)

Трудове навчання та технології

 

Усі заклади вищої освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(097) 965-59-51     

7-9

квітня

Ректор

Безлюдний О.І.

(04744) 3-45-82

 

 

Професійна освіта (за предметними

спеціалізаціями)

 

Професійна освіта

 

Педагогічні, технічні

університети

Українська інженерно-педагогічна академія   

(057) 733-78-00, 78-75

12-13 травня

Ректор

Коваленко О.Е.

(057) 733-79-44

 

 

Середня освіта

(Фізична культура)

Фізична культура

Університети фізичної куль­тури, класичні, педагогічні

університети

 

Львівський державний університет фізичної культури

(032) 255-32-15

13-15 травня

Проректор

Вовканич А.С.

(032) 255-32-15

 

 

 

Хореографія

Хореографія

Педагогічні, класичні

уні­верситети

Державний заклад «Південно­український національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

(048) 705-46-64   .

22-25 квітня

Проректор

Койчева Т.І.

(048) 715-56-81

 

 

Фітнес та рекреація

 

Фітнес та рекреація

  

Університети фізичної куль­тури, класичні, педагогічні

університети

Харківська державна академія фізичної культури

(057) 705-23-09

 

27-29 березня

Ректор

Ажиппо О.Ю.

(057) 705-23-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура і спорт   

Університети фізичної куль­тури, класичні, педагогічні

університети

 

Харківська державна академія фізичної культури

(057) 705-23-09  

 

15-17 квітня

Проректор

Корольова М.В.

(057) 705-23-09

 

 

02

Культура і мистецтво

Музичне мистецтво

 

Музичне мистецтво

 

Педагогічні університети, заклади вищої освіти культури

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

(0512) 37-88-28, 76-89-75

21-24 квітня

Проректор

Дінжос Р.В.

(0512) 37-88-23

 

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ЗВО за профілем спеціальності

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

(0332) 246-457, 720-126

 

1-3

квітня

Проректор

Гаврилюк С.В.

(0332) 720-126

 

02

Культура і мистецтво

Дизайн

Дизайн

Усі заклади вищої освіти

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

(050) 40-222-66

14-16 квітня

Ректор

Даниленко В.Я.

(057) 720-23-20

 

03

Гуманітарні

науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Гуманітарні

  науки

Релігієзнавство

Філософія

 

Філософія та релігієзнавство

 

Класичні, педагогічні університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(044) 239-32-81   

14-15 квітня

Проректор

Мартинюк В.С.

(044) 239-32-40

 

Історія

 

Історія та археологія

 

Усі заклади вищої освіти

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

(097) 220-21-44

6-8

квітня

Проректор

Корновенко С.В

(0472) 35-52-37

 

Філологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філологія

 

Українська мова і література

Класичні, педагогічні університети

Центральноукраїнський державний  

педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(0522) 24-86-53

14-16 квітня

Проректор

Михида С.П.

(0522) 22-56-74

 

Германські мови та літератури. Англій­ська мова і література 

Класичні,

педагогічні університети

Національний університет «Острозька академія»  

(03654) 3-02-58, додатково -133

6-8

квітня

Проректор

Шевчук Д.М.

(03654) 3-02-58

 

Німецька мова і

література

Класичні, педагогічні університети

Житомирський державний університет імені Івана Франка

(0412) 43-11-95

22-24 квітня

Проректор

Корнійчук Н.М.

(0412)43-11-50

 

Іспанська мова і література

 

Класичні, педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет 

(044) 529-00-48

6-8

квітня

Проректор

Матвієнко О.В.

(044) 287-40-52 

 

Французька мова і література

 

Класичні, педагогічні університети

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

(04841) 513-88

8-10

квітня

Проректор

Циганенко Л.Ф.

(04841) 513-88

 

Італійська мова 

Класичні, педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет

(044)  521-61-59

6-8

квітня

Проректор

Матвієнко О.В.

(044) 287-40-52

 

Східні мови: китайська

 

Класичні, педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет

(044) 528-50-95

25-26 березня

Проректор

Матвієнко О.В.

(044) 287-40-52

 

Східні мови:

турецька

Класичні, педа­го­гічні (усі ЗВО, де вивчається ця спеціальність)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(044) 239-33-02

15-16 квітня

Проректор

Мартинюк В.С.

(044) 239-32-40

 

Переклад: англійська, німецька, французька мови

Класичні, педа­го­гічні (усі ЗВО, де переклад є спеціальністю)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(044) 239-33-02

22-24 квітня

Проректор

Мартинюк В.С.

(044) 239-32-40

 

Переклад: арабська, перська мови

Усі ЗВО, де є спе­ціальності

арабська мова/ перська мова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(044) 239-33-02

15-16 квітня

Проректор

Мартинюк В.С.

(044) 239-32-40

 

Прикладна лінгвістика

Класичні, педагогічні університети

Національний університет «Львівська політехніка»

(032) 258-25-20, 22-19

14-15 травня

Проректор

Давидчак О.Р.

(032) 258-20-51

 

05

Соціальні та поведінкові науки

Соціологія

 

 

Соціологія

 

Усі ЗВО, де соціологія

є спеціальністю

Національний університет «Одеська юридична академія»

(048) 719-62-14

13-15 травня

Проректор Ульянова Г.О.

(048) 719-87-93

 

Психологія

Теоретична та прикладна психологія

Усі заклади вищої освіти

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

(04631) 7-19-69

15-17 квітня

Ректор Самойленко О.Г

(04631) 7-19-67

 

 

 

 

Політологія

Політологія

Усі заклади вищої освіти, де політологія є спеціальністю

Національний університет «Одеська юридична академія»

(048) 719-62-14  

27-29 травня

Проректор Ульянова Г.О.

(048) 719-87-93

 

 

Економіка

 

Економічна кібернетика

 

 

Класичні універси­тети, універси­тети економічного профілю

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

(044) 527-89-50

27-29 квітня

Проректор

Кваша С.М.

(044) 527-84-11

 

 

 

Економічна аналітика та статистика

Усі заклади вищої освіти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(044) 521-35-05

27-30 квітня

Декан

Ігнатюк А.І.

(044) 521-32-27

 

 

Економіка

 

Міжнародна економіка

 

Усі заклади вищої освіти

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

(057) 702-18-32

13-15 травня

Проректор

Афанасьєв М.В.

(057) 715-50-38

 

05

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

 

Управління персоналом та економіка праці

Усі заклади вищої освіти

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

(0532) 50-91-33

21-24 квітня

Проректор

Гаркуша С.В.

(0532) 50-24-76.

 

06

Журналістика

Журналістика.

Реклама і зв’язки з громадськістю

Журналістика. Реклама і зв’язки з громадськістю

Класичні, педагогічні

університети

Сумський державний університет

(0542) 330-225, 687-850

 

9-10

квітня

Перший проректор Карпуша В.Д.

(0542) 68-77-55

 

 

Журналістика

Видавнича справа та медіакомунікації

(Видавнича справа та  редагування)

Усі заклади вищої освіти

Українська академія друкарства

(032) 242-23-61

21-23

квітня

Ректор

Дурняк Б.В.

(032) 242-23-40

 

07

Управління та адміністрування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

 

Усі заклади вищої освіти

Державний університет «Житомирська політехніка»

(0412) 240-991, 240-995

23-25 квітня

Перший проректор

Олійник О.В.

(0412) 24-14-20

 

 

 

Банківська справа

 

Усі заклади вищої освіти

ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Харків)

(057) 337-99-96, 338-59-01

6-7

квітня

Ректор

Кузнєцова А.Я.

(044) 462-53-05

 

 

 

Фінанси підприємств  

Усі заклади вищої освіти

Запорізький національний університет

(061) 228-76-49

15-18 квітня

Проректор

Васильчук Г.М.

(061) 228-75-04

 

 

Облік і оподаткування

 

Облік і        оподаткування

 

Усі заклади вищої освіти  

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

(044) 527-85-40, 83-61

 

6-8

квітня

Проректор

Кваша С.М.

(044) 258-34-87

 

 

 

 

Публічне управління та адміністрування

 

Публічне управління та адміністрування

Усі заклади вищої освіти  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»   

(044) 456-81-47, 204-92-18

8-10 квітня

Проректор

Семінська Н.В.

(044) 236-42-52

 

 

 

 

07

Управління та адміністрування

Менеджмент

 

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 

Усі заклади вищої освіти  

Київський національний університет технологій та дизайну  

(044) 256-84-50

   

15-17

квітня

Проректор

Гаркавенко С.С. (044) 280-42-54

 

 

 

Менеджмент

 

Менеджмент  зовнішньоеконо-мічної діяльності

Усі заклади вищої освіти  

Київський національний торговельно-економічний університет    

(044) 531-47-76, 49-73

15-16 квітня

Ректор

Мазаракі А.А.

(044) 531-47-30

 

 

Менеджмент інноваційної діяльності

   

Класичні, економічні, технічні університети

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

(044) 527-89-50

15-17 квітня

Проректор

Кваша С.М.

(044) 258-34-87

 

 

 

Логістика

Усі заклади вищої освіти

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

(057) 707-32-61

14-16 квітня

Проректор

Сухонос М.К.

(057) 707-33-37

 

 

Маркетинг

Маркетинг

Усі заклади вищої освіти

Одеський національний політехнічний університет

(048) 705-84-43  

14-15 травня

Проректор

Нестеренко С.А

(048) 705-83-23

 

 

 

08

Право

Право

Правознавство

Усі заклади вищої освіти  

Університет митної справи та фінансів

(056) 756-05-78

 

27-29 травня

Проректор

Приймаченко Д.В

(056) 756-05-78

 

 

09

Біологія

Біологія

Біологія

Класичні, педагогічні університети

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

(0619) 44-03-63

14-15

квітня

Ректор

Солоненко А.М

(0619) 44-04-64

 

10

Природничі науки

 

 

 

10

Природничі науки

 

Хімія

 

Хімія

 

Класичні, педагогічні університети

Львівський національний університет імені Івана Франка 

(032) 260-03-91, 239-45-10

22-25 квітня

Проректор

Гладишевсь-
кий Р.Є.

(032) 255-41-00

 

Географія

Географія

 

  

Класичні, педагогічні університети

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича   

(0372) 52-32-86

8-11

квітня

Проректор

Фочук П.М.

(0372) 58-4720

 

Екологія

Екологія   

 

ЗВО, які про­водять підго­товку фахівців за спеціаль­ністю 101-Екологія

Одеський державний екологічний університет

(048) 785-27-16, 242-57-18 

 

21-24 квітня

Проректор Тучковенко Ю.С.

(0482) 35-73-71

 

 

Екологічна біотехнологія і біоенергетика

Екологічна біотехнологія і біоенергетика

Усі заклади вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

(096) 385-17-22

18-24 травня

Перший проректор Никифоров В.В. (0536) 63-51-41

 

11

Математика

та статистика

Математика

                                  

 

Математика

 

 

Класичні уні­верситети, фізико-техні­чні інститути

Львівський національний університет імені Івана Франка  

(032) 239-47-43, 41-74

7-10

квітня

Проректор

Гладишевсь-
кий Р.Є.

(032) 255-41-00

 

12

Інформаційні технології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерні науки

 

Комп’ютерні науки

 

Технічні, технологічні,

класичні,  військові університети

Харківський національний університет радіоелектроніки

(057) 702-13- 97 

24-26 березня

Перший проректор

Рубан І.В.

(057) 702-10-16

 

 

Веб-технології та веб-дизайн

Технічні, технологічні,

класичні  університети

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

(056) 746-27-00

24-26 березня

Ректор

Сухий К.М.

(056) 746-33-56

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерна

інженерія

 

Системне програмування

 

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 

(057) 707-61-65 

14-17 квітня

Проректор

Мигущенко Р.П.

(057) 706-32-13

 

Комп’ютерні

системи та мережі

 

Технічні університети

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

(05366) 3-01-45, (096) 687-49-99

22-24 квітня

Перший проректор Никифоров В.В. (0536) 63-51-41

 

 

Інформатика

 

Інформатика

Класичні, педагогічні, технічні університети

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(057) 707-66-54         

13-16 квітня

Проректор

Мигущенко Р.П.

(057) 706-32-13

 

12

Інформаційні технології

 

Кібербезпека

Кібербезпека

Класичні, технічні

університети

Дніпровський національний універ­ситет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна       

(056) 371-51-09  

26-29 травня

Проректор

Радкевич А.В.

(056) 371-51-02

 

 

 

Інформаційні системи та технології

Управління проектами

Усі заклади вищої освіти

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(032) 233-14-77    

23-24 квітня

Проректор

Чалий Д.О.

(032) 233-20-72

 

13

Механічна інженерія

Матеріалознавство

Матеріалознавство

 

Технічні університети

 

Національна металургійна академія України

(068) 400-50-32  

8-10

квітня

Проректор Пройдак Ю.С.

(056) 247-45-10, 746-30-77(98)

 

 

 

Відновлення та під­вищення зносостій­кості деталей і конструкцій

Усі заклади вищої освіти

Центральноукраїнський національний технічний університет

(0522) 55-93-59

15-17 квітня

Проректор

Левченко О.М.

(0522) 55-97-22

 

 

 

 

 

 

 

 

Металургія

 

Ливарне виробни­цтво чорних та кольорових металів і сплавів

Технічні університети

 

Національна металургійна академія України

(067) 613-35-36, (067) 299-44-35

22-23 квітня

Проректор Пройдак Ю.С.

(056) 247-45-10, 746-30-77(98)

 

 

Металургія чорних металів

Технічні університети

 

Національна металургійна академія України

(056) 374-84-25 

15-17 квітня

Проректор Пройдак Ю.С.

(056) 247-45-10, 746-30-77(98)

 

 

Обробка металів тиском

 

Технічні університети

 

Національний університет «Запорізька політехніка»

 (061) 769-84-93, 83-18    

16-18 квітня

Ректор

Бєліков С.Б.

(061) 764-25-06

 

 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавто­матика

Класичні, технічні, аграрні університети

Сумський державний університет

(050) 704-59-76

7-9

квітня

Перший проректор

Карпуша В.Д.

(0542) 68-77-55

 

Галузеве машинобудування

 

Обладнання та технологія ливарного виробництва

 

Технічні університети

 

Національна металургійна академія України

(067) 613-35-36, (067) 299-44-35 

22-23 квітня

Проректор Пройдак Ю.С.

(056) 247-45-10, 746-30-77(98)

 

13

Механічна інженерія

 

Галузеве машинобудування

 

Металорізальні верстати та системи

Технічні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

(068) 65-94-795

25-26 квітня

Перший проректор Никифоров В.В. (0536) 63-51-41

 

 

 

Обладнання лісово­го комплексу

Технічні, технологічні, аграрні, лісотехнічні університети

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка

(067) 62-21-25

14-15 травня

Ректор

Нанка О.В.

(057) 700-38-88

 

 

 

Підйомно-транс­портні, дорожні, будівельні, меліо­ративні машини і обладнання

Технічні університети

 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

(0532) 562-937, (050) 633-16-52

22-23 квітня

Ректор

Онищенко В.О.

(0532) 60-87-30

 

 

 

Машини та обладна­ння сіль-ськогосподарського виробництва

Технічні, класичні,

аграрні

університети

Центральноукраїнський національний технічний університет

(0522) 590-472

9-11 квітня

Проректор

Левченко О.М.

(0522) 55-97-22

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання переробних і харчових виробництв

Технічні,  технологічні, аграрні універ­ситети

Національний університет харчових технологій

(044) 289-72-33, 287-93-86, 92-91

19-21

травня

Ректор Українець А.І.

(044) 289-95-55

 

 

 

Технології в механічній інжене­рії (CAD/CAE)

Усі заклади вищої освіти

Київський національний університет технологій та дизайну  

(044) 256-21-68 (85)

8-10

квітня

Проректор

Гаркавенко С.С. (044) 280-42-54

 

 

 

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Усі заклади вищої освіти

Хмельницький національний університет

(098) 792-82-10, (096) 439-46-79

22-24 квітня

Ректор

Скиба М.Є.

(0382) 67-02-76

 

 

Прикладна механіка

Обладнання та техно­логії пластичного формування конструкцій машинобудування

Технічні університети

Національний університет «Запорізька політехніка»

(061) 769-84-93, 83-18   

 

16-18 квітня

Ректор

Бєліков С.Б.

(061) 764-25-06

 

 

 

Технологія та устаткування зварювання

Технічні, класичні

університети

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(0342) 50-66-12

27-30 квітня

Проректор

Куровець С.С.

(0342) 72-47-17

 

13

Механічна інженерія

 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіа- та ракетобу­дування. Двигуни та енерге­тичні уста­новки літальних апаратів

Усі заклади вищої освіти

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

(057) 788-41-03

8-10

квітня

Проректор

Павліков В.В.

(057) 788-40-20

 

14

Електрична інженерія

 

 

 

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

Технічні, класичні,

аграрні

університети

Одеська національна академія харчових технологій

(048) 712-40-19

 

22-24 квітня

Проректор

Трішин Ф.А.

(048) 712-41-47

 

Електроенерге­тика та енергетичне машинобудування

 

 

Енергетичний менеджмент

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»    

(044) 204-82-37 (50)   

22-24 квітня

Проректор

Семінська Н.В.

(044) 236-42-52

 

 

Електротехніка та електромеханіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні системи електро-споживання

Технічні університети

Національний університет «Запорізька політехніка»

 (061) 769-84-93       

23-25 квітня

Ректор

Бєліков С.Б.

(061) 764-25-06

 

Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

 

 

Електричні машини та апарати

Технічні, тех­нологічні, кла­сичні,аграрні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського     

(0536) 74-32-45, (067) 572-70-94

 

16-19 березня

Перший проректор Никифоров В.В. (0536) 63-51-41

 

Електромеханіка

Технічні, класичні університети

Кременчуцький національний  університет імені Михайла Остроградського    

(096) 196-26-60

 

25-27 березня

Перший проректор Никифоров В.В. (0536) 63-51-41

 

 

 

Енергетика та електротехнічні системи в АПК

 

Технічні, аграрні, екологічні університети

Львівський національний аграрний університет

(032) 22-42-904 

13-15 травня

Перший проректор

Боярчук В.М.

(032) 22-42-502

 

 

 

Енергетика сільськогосподарсь-кого виробництва

 

Технічні, аграрні, екологічні університети

Львівський національний аграрний університет

(032) 22-42-904 

13-15 травня

Перший проректор

Боярчук В.М.

(032) 22-42-502

 

 

15

Автоматизація та приладобудува­ння

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Технічні, технологічні,

класичні

та військові університети

Одеська національна академія харчових технологій

(048) 712-40-19, 41-57

 

18-20 травня

Проректор

Трішин Ф.А.

(048) 712-41-47

 

 

 

 

 

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Всі спеціалізації за спеціальністю

Технічні, технологічні, військові

університети

Харківський національний університет радіоелектроніки

(057) 702-13-97    

24-26 березня

Перший проректор

Рубан І.В.

(057) 702-10-16

 

 

Метрологія, стандартизація та сертифікація 

Технічні

університети

Національний університет «Львівська політехніка»

(032) 258-25-20, 22-19

20-22 травня

Проректор

Давидчак О.Р.

(032) 258-20-51

 

 

 

Якість, стандартизація та сертифікація

Усі заклади вищої освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України   (044) 527-89-50

12-15 травня

Проректор

Кваша С.М.

(044) 258-34-87

 

16

Хімічна та біоінженерія

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології неорганічних речовин  

Технічні, технологічні

університети

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

(056) 746-27-00 

12-14 травня

Ректор

Сухий К.М.

(056) 746-33-56

 

 

 

Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

Технічні, технологічні,

класичні університети

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»    

(044) 204-82-06

18-20 травня

Проректор

Семінська Н.В.

(044) 236-42-52

 

 

 

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

Усі заклади вищої освіти

 

Національний авіаційний університет

(044) 406-78-87  

13-15 травня

Проректор

Харченко В.П.

(044) 408-53-33

 

17

Електроніка та  телекомунікації

Телекомунікації

 та радіотехніка

 

 

Радіотехніка

 

 

 

Технічні, технологічні, класичні, військові університети

Вінницький національний технічний університет

(0432) 511-581

22-25 квітня

Проректор

Павлов С.В.

(0432) 513-256

 

 

 

 

Телекомунікаційні системи та мережі. Інформаційні мережі зв’язку

Технічні

університети

Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова

(048) 705-04-60, (64) 

 

22-24 квітня

Проректор

Каптур В.А.

(048) 705-04-60,

705-04-64

 

17

Електроніка та  телекомунікації

Радіоелектронні апарати та засоби

Радіоелектронні апарати та засоби

Технічні, технологічні, військові

університети

Харківський національний університет радіоелектроніки

(057) 702-13-97 

24-26 березня

Проректор

Рубан І.В.

(057) 702-10-16

 

 

Електроніка

 

Електроніка

 

Технічні, технологічні,

класичні, військові

університети

Харківський національний університет радіоелектроніки

(057) 702-13-97   

24-26 березня

Перший проректор

Рубан І.В.

(057) 702-10-16

 

 

Авіоніка

 

Авіоніка

 

Усі заклади вищої освіти

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

(057) 788-43-01

7-9

квітня

Проректор

Павліков В.В.

(057) 788-40-20

 

18

Виробництво та технології

 

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів.

Проектування взуття та галанте­рейних виробів

Технічні, технологічні,

педагогічні, класичні  університети

Київський національний університет технологій та дизайну  

(044) 256-29-09 (41)

7-9

квітня

Проректор

Гаркавенко С.С. (044) 280-42-54

 

 

Харчові технології

 

 

 

Харчові технології

Технічні, тех­нологічні,аграрні університети

Харківський державний університет харчування та торгівлі

(057) 336-89-79, 345-45-87 (40)

8-10 квітня

Ректор

Черевко О.І.

(057) 336-89-79

 

Технології питної води та водопідго­товки харчових виробництв

Технічні, класичні, аграрні університети

Одеська національна академія харчових технологій

(048) 712-40-19

 

5-7

травня

Проректор

Трішин Ф.А.

(048) 712-41-47

 

 

 

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Технічні,техно- ­логічні,кла­сич­ні, аграрні університети

Національна університет харчових технологій

(044) 287-91-31

22-24 квітня

Ректор Українець А.І.

(044) 289-95-55

 

 

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Усі заклади вищої освіти

 

Одеська національна академія харчових технологій

(048) 712-40-19

14-16

квітня

Проректор

Трішин Ф.А.

(048) 712-41-47

 

 

Деревообробні та меблеві технології

 

Деревообробні та меблеві технології

Технічні, технологічні, лісотехнічні університети

Національний лісотехнічний університет України (м.Львів)

(032) 238-44-96

13-15 травня

Директор ННІ

Маєвський В.О.

(032) 238-44-96

 

19

Архітектура та будівництво

 

 

 

 

Будівництво та цивільна інженерія

 

 

 

 

Міське будівництво і господарство

Технічні, будівельні університети

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

(0312) 42-99-89

23-27 березня

Проректор

Студеняк І.П.

(0312) 61-33-21

 

Автомобільні дороги та аеродроми 

Усі заклади вищої освіти

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури        

(048) 729-85-86, 733-37-53

15-17

квітня

Ректор

Ковров А.В.

(048) 723-33-42

 

Водопостачання та водовідведення.

Раціональне вико­ристання і охорона водних ресурсів

Будівельні, технічні

університети

Харківський національний університет будівництва і архітектури 

(057) 700-06-51, 38-34

14-17 квітня

Проректор Гончаренко Д.Ф.

(057) 700-02-40

 

 

 

Теплогазопостачан­ня та вентиляція

Усі заклади вищої освіти

Одеська державна академія будівництва та архітектури        

(048) 729-85-86, 733-37-53

13-16 квітня

Ректор

Ковров А.В.

(048) 723-33-42

 

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Технічні, аграрні університети

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

(056) 744-81-32

20-22 травня

Перший проректор

Онопрієнко Д.М

(056) 744-81-32

 

 

Геодезія та землеустрій  

Геодезія та землеустрій  

Аграрні, технічні університети

Одеський державний аграрний університет

(048) 784-57-20

22-24 квітня

Проректор

Коваленко О.А.

(048) 784-57-21

 

20

Аграрні науки та продовольство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Аграрні науки та продовольство

Агрономія

 

 

Агрономія

 

Аграрні, технічні університети

Миколаївський національний аграрний університет    

(0512) 34-61-60     

13-15 травня

Перший проректор

Бабенко Д.В.

(0512) 34-31-94

 

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Аграрні університети

Уманський національний університет садівництва  

(04744) 3-20-11

7-9

квітня

Проректор

Мальований М.І.

(04744) 3-25-65

 

Лісове  господарство

Лісове  господарство

Аграрні університети

Вінницький національний аграрний університет

(068) 62-15-102

20-22  травня

 

Ректор

Мазур В.А.

(0432) 46-00-03

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Аграрні  університети

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(044) 527-82-58

13-15 травня

Проректор

Кваша С.М.

(044) 258-34-87

 

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Аграрні університети

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

(057) 299-70-05   

20-22 травня

Перший проректор

Шелудько Р.М. (057) 299-73-50

 

 

Водні біоресурси та аквакультура

 

Водні біоресурси та аквакультура

 

Аграрні університети

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

(099) 953-30-41

11-14 травня

Перший проректор

Яремко Ю.І.

(0552) 41-44-18

 

 

Агроінженерія

Процеси, машини і обладнання агропромислових підприємств

Технічні, класичні,

аграрні університети

Полтавська державна аграрна академія

(0532) 56-58-01

11-14

травня

Перший проректор

Писаренко П.В.

(0532) 60-74-24

 

 

Транспортні техно­логії та засоби в агропромисловому комплексі

Усі заклади вищої освіти

Центральноукраїнський національний технічний університет

(0522) 55-93-59

15-17 квітня

Проректор

Левченко О.М.

(0522) 55-97-22

 

 

 

 

Механізація сільського господарства

Технічні, класичні,

аграрні університети

Вінницький національний аграрний університет

(097) 83-99-834

14-16 квітня

 

 

Ректор

Мазур В.А.

(0432) 46-00-03

 

 

22

Охорона здоров’я

 

 

Медицина

Акушерство та гінекологія

 

Медичні, класичні універ­ситети,

медичні інститути

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця    

(044) 234-60-63

23-24 квітня

Перший проректор

Кучин Ю.Л.

(044) 234-40-62

 

Стоматологія

 

Стоматологія

 

Медичні університети, медичні інститути

Українська медична стоматологічна

академія

(0532) 60-20-51, 84-77

 

1-4

квітня

Перший проректор

Дворник В.М.

(0532) 60-84-77

 

 

Фармація

Фармація

Медичні університети

Запорізький державний медичний університет

(061) 233-60-07 

23-25 квітня

Ректор

Колесник Ю.М.

(061) 224-64-69

 

 

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

Університети фізичної куль­тури, класичні, педагогічні, медичні

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

(0542) 68-59-18  

14-15 травня

Ректор

Лянной Ю.О.

(0542) 68-59-18

 

23

  Соціальна робота

 

 

 

Соціальна робота

 

 

 

 

 

Соціальна робота

Класичні, педагогічні університети

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(04744) 3-02-81

21-23 квітня

Ректор

Безлюдний О.І.

(04744) 3-45-82

 

Соціальне забезпечення

Класичні, педагогічні університети

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка     

(03849) 270-64 

25-26 березня

Проректор

Конет І.М.

(03849) 333-61

 

24

  Сфера обслуговування

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

ЗВО, що здійснюють підготовку за спеціальністю «Туризм»

Львівський інститут економіки і туризму

(032) 255-45-47

22-24

травня

Ректор

Бочан І.О.

(032) 255-45-47

 

Туризм

 

Туризмознавство

 

Класичні, економічні, технічні, технологічні

Одеська національна академія харчових технологій

(048) 712-40-19

     

14-15 травень

Проректор

Трішин Ф.А.

(048) 712-41-47

 

26

Цивільна безпека

 

Цивільна безпека

 

Цивільна безпека

 

ЗВО, які здійснюють підготовку за спеціальністю «Цивільна безпека»

 

Національний університет цивільного захисту України

(057) 700-31-71 

9-10

квітня

Проректор

Назаров О.О.

(057) 704-14-34

 

27

Транспорт

 

 

 

 

Транспортні технології

(за видами)

 

 

Транспортні системи

Усі заклади вищої освіти

Харківська національна академія міського господарства

імені О.М. Бекетова

(057) 707-32-61   

15-17 квітня

Проректор

Сухонос М.К.

(057) 707-33-37

 

Транспортні технології

(за видами транспорту)

Усі заклади вищої освіти

Дніпровський національний універ­ситет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

(056) 371-51-09

7-9

квітня

Проректор

Радкевич А.В.

(056) 371-51-02

 

 

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт 

Технічні

університети

Національний транспортний університет    

(044) 280-20-77, 56-21 

14-16

квітня

Ректор Дмитричен-

ко М.Ф.

(044) 280-82-03

 

 

27

Транспорт

 

Авіаційний транспорт

Системи аеронавігаційного обслуговування

Усі заклади вищої освіти

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

(057) 788-43-01

7-9

квітня

Проректор

Павліков В.В.

(057) 788-40-20

 

 

Річковий та морський транспорт

Навігація і управління морськими суднами.

Управління судновими технічними системами і комплексами.

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Морські заклади вищої освіти

Національний університет «Одеська морська академія»

(048) 793-16-81, 16-85, 16-87

22-24 квітня

Проректор

Захарченко В.М.

(048) 793-16-74

 

29

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Класичні

університети

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича   

(0372) 52-49-00, 19-94

14-16 квітня

Проректор

Фочук П.М.

(0372) 58-48-18

 

 

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Усі заклади вищої освіти

Національний університет

«Львівська політехніка»   

(032) 258-25-20, 22-19  

1-3

квітня

Проректор

Давидчак О.Р.

(032) 258-20-51

 

                 

 

 

 

В.о. директора ДНУ «Інститут

модернізації змісту освіти»

 

    

Юрій Завалевський

 

Генеральний директор  директорату вищої освіти

і освіти дорослих

 

 

Олег Шаров

 

 • НАКАЗ м. Київ   17.12.2019 р. № 1580   Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році
 
Коментарі

Шановні користувачі, з метою уникнення розповсюдження спаму та реклами, просимо Вас авторизуватися через профіль в соціальних мережах.

Це не займе багато часу, та не потребує заповнення жодних форм. Дякуємо за розуміння!

Увійти використовуючи пофіль:
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту