Науковцям, викладачам, аспірантам та студентам!
Науковцям, викладачам, аспірантам та студентам!
Додано:05/07/2021

Науковцям, викладачам, аспірантам

 та студентам!

   ГО «Національна академія наук вищої освіти України»  спільно з видавництвaми «GS Publishing Services» California (США) та «Експрес-об’ява» (Україна) продовжують випуск циклу міждисциплінарних колективних монографій з різних фахових напрямів.

Монографії видаються та індексуються

 у Сполучених Штатах Америки.

Всі матеріали монографій будуть:

 • рецензовані фаховими редакційними колегіями;
 • мати ідентифікатор цифрового об'єкта  DOI;
 •  внесені до наукової мережі ResearchGate, яка має понад 1,5 млн користувачів  зі 192 країн світу;
 • проіндексовані в науково-метричних базах Google Scholar,  CrossRef тощо;
 • дані про книгу будуть відображені в електронному каталозі книг, видавних в США – Bookwire by Bowker;
 • мати постійне зберігання у відкритому доступі;
 • розміщені на веб-сайті Національної академії  наук вищої освіти  України та веб-сайтах партнерів проєкту.

Монографіям надаються універсальні ідентифікаційні міжнародні стандартні номери книги  ISBN Сполучених Штатів Америки.

Видавництво «GS Publishing Services» зареєстровано:

 • в реєстрі Bowker (єдине офіційне американьске агенство видавців);
 • Global Register of Publishers of The International ISBN Agency.

Автори забезпечуються підготовленим до друку оригінал-макетом монографії й відповідним сертифікатом учасника дослідження в електронному варіанті. За бажанням автори можуть замовити друкований варіант видання.


Ви маєте унікальну можливість долучитися і стати співавторами колективних монографій разом з провідними фахівцями різних

 наукових напрямів України та світу!

 

Звертаємо увагу на те,  що крім участі у написанні колективної монографії за відповідною тематикою, є можливість опублікувати одноосібну працю або результати досліджень  авторського колективу.

Окремо  замовлені монографії  будуть розміщені на відповідних веб-сайтах протягом 10 днів від їх прийняття до публікації.

Для замовлення друкованого варіанту монографії просимо звертатись до редакції за адресою: avome2020@gmail.com.

Наразі готується до випуску колективна монографія

«SCIENTIFIC TRENDS: MODERN CHALLENGES. VOLUME 2» («Наукові тренди: сучасні виклики. Випуск 2») 

за такими напрямами:

 Agricultural sciences

 Аграрні науки

Literary Studies

Літературознавство

Chemical and biological sciences

Хімічні і біологічні науки

Medicine

Медицина

Construction and architecture

Будівництво та архітектура

Pedagogical sciences

Педагогічні науки

Covid-19

Pharmacy

Фармація

Culturology

Культурологія

Philosophical sciences

Філософські науки

Earth sciences

Науки про землю

Physical and technical & mathematical sciences

Фізико-технічні і математичні науки

Economic sciences

Економічні науки

Political and legal sciences

Політико-правові науки

Energy

Енергетика

Psychology

Психологія

Finances

Фінанси

Social communications

Соціальні комунікації

 Historical sciences

Історичні науки

Sociological sciences

Соціологічні науки

Linguistics

Мовознавство

Veterinary medicine

Ветеринарна медицина

 

 

Матеріали приймаються до 30 вересня 2021 р. (включно)  за адресою: avome2020@gmail.com

Випуск видання у світ заплановано на 5 жовтня 2021 р.

 

Архів попередніх видань:

https://s-isp.com/archive-of-monographs-usa/

https://www.eo.kiev.ua/ua/content/148/

 

 

 

 

Подання матеріалів

Заявка та матеріали до монографії надсилаються на електронну адресу: avome2020@gmail.com двома файлами (наприклад: Рукопис_Петренко; Заявка_Петренко).

Після їх надходження до редакції вони будуть перевірені та  прорецензовані.  За потреби, буде здійснене редагування чи коректура (додаткова опція, яка узгоджується  між автором та редакцією).

У разі схвалення матеріалів до друку автору будуть надіслані реквізити для оплати витрат на підготовку  видавничого оригінал-макету монографії: 1 сторінка – 60 грн. Автор (уповноважений автор) пересилає на електронну адресу: avome2020@gmail.com файл з квитанцією про оплату: Оплата_Петренко. 

Кількість авторів в одному поданому матеріалі – не більше п’яти осіб.

Кількість матеріалів для включення в монографію – не обмежується.

Мінімальна кількість сторінок  матеріалу – п’ять.

Матеріал викладається у довільний формі у вигляді цілісного тексту наукового дослідження без притаманних статті  елементів (анотація, ключові слова, вступ тощо).

 1.  На початку публікації (вирівнювання по центру) вказується розділ монографії  (наприклад: «Medicine»).
 2. Прізвище та ім’я автора (-ів): кегль 14, шрифт Times New Roman – жирний, (вирівнювання по правому краю);
 3. Науковий ступінь та вчене звання; місце роботи чи навчання: кегль 14, шрифт Times New Roman – звичайний, (вирівнювання по правому краю);
 4. Назва матеріалу: кегль 14, шрифт Times New Roman – жирний, (вирівнювання по центру).
 5.  Далі виклад матеріалу.

До публікування приймаються матеріали, оформлені на аркушах формату А4 (книжковий), файл текстовий Microsoft Word (*.doc, *.docx), поля 2 см з усіх боків, абзац 1 см, міжрядковий інтервал полуторний (1,5), шрифт Times New Roman, розмір шрифту кегль 14, для табличного тексту, підпису рисунків тощо – кегль 12.

 Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) і скорочення млн, млрд писати без крапки. Скорочення типу і т. п., і т. д., XX ст., назви населених пунктів, приміром м. Київ, друкуються через нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті, 2-го друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+дефіс)

Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал (Ctrl+Shift+пробіл).

Дати подаються через тире без інтервалів; якщо дати подаються у дужках, то «рр.» не ставиться:       (1945–1947); 1945–1947 рр.; ХV–XVII ст.; в інших випадках перед скороченнями рр., ст. ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставиться тире з інтервалом: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр.

Термінологія матеріалу має відповідати загальновживаним міжнародним та українським стандартам для відповідної галузі науки. Автори несуть повну відповідальність за точність і коректність застосування наукової термінології.

 Мова видання – довільна: англійська, українська, російська.

 Нумерація сторінок – вимкнено.

 Автоматичні переноси – увімкнено.

 Тире (–) і дефіс (-) відрізняються розміром та наявністю пробілів (дефіс не відбивається пробілами, натомість тире – обов’язково).

Лапки використовуємо у варіанті прямі лапки (").

Ініціали біля прізвищ (напр., В. А. Петренко).

Формули – нумеруються; набираються за допомогою редактора формул.

Таблиці – у тексті перед таблицею має бути посилання на неї (приміром:  табл.1.). Назва над таблицею (Таблиця 1. Назва таблиці) орієнтована по центру.

Рисунки, схеми, графіки тощо: виключно у форматі JPEG або PNG. Вони мають бути підписані та пронумеровані. Обов’язкове посилання на рисунок (схему, графік тощо) в тексті роботи, після цього розміщується сам рисунок (схема, графік тощо), а під ним напис (приміром: Рис. 1. Назва рисунка). При підготовці кольорових рисунків слід взяти до уваги, що видання друкується у чорно-білому форматі.

Список джерел та літератури: формуються у вигляді продовжуваних посторінкових зносок (див. зразки).

На всі джерела має бути посилання в тексті статті.

Списки цитувань мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA Citation Style (https://www.library.cornell.edu/sites/default/files/apa.pdf) або за ДСТУ (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf)

У бібліографічному описові похила риска / з обох боків відділяється пробілами; крапка перед нею не ставиться; за можливості – нерозривний пробіл з обох сторін.

Літери і знаки перед цифрами на означення томів, чисел, номерів  відділяються нерозривним пробілом від цифр: Т. 7, ч. 23, № 34.

 

 

Заявка

на публікацію матеріалів у колективній монографії

1

Прізвище, ім’я та

по батькові (укр. мовою)

 

 

 

 

 

2

Прізвище, ім’я та

по батькові (англ. мовою)

 

 

 

 

 

3

Науковий ступінь

(укр. мовою)

 

 

 

 

 

4

Науковий ступінь

(англ. мовою)

 

 

 

 

 

5

Вчене звання

(укр. мовою)

 

 

 

 

 

6

Вчене звання

(англ. мовою)

 

 

 

 

 

7

Місце роботи чи навчання (укр. мовою)

 

 

 

 

 

8

Місце роботи чи навчання (англ. мовою)

 

 

 

 

 

9

Розділ монографії

 

10

Назва статті (укр. мовою)

 

11

Назва статті (англ. мовою)

 

12

Потрібен друкований примірник (так/ні)

 

13

Потрібна коректура тексту (так/ні)

 

14

Електронна адреса

 

15

Номер контактного телефону

 

16

Пропонуючи рукопис для публікації, Ви гарантуєте, що він:

 • є унікальним та має наукову цінність;
 • відповідає усім етичним нормам щодо цієї категорії видань;
 • не порушує жодних авторських прав;
 • перевірений та не є плагіатом;
 • відображає реальні результати досліджень;
 • має реально існуючі посилання на першоджерела при використанні літератури;
 • не є результатом перефразування існуючих досліджень;
 • текст англійською мовою не потребує редагування та коректури;
 • відповідає усім нормам, визначеним чинним законодавством України

17

Обробка персональних даних:

Даю згоду

18

З пропонованим договором оферти:

Погоджуюсь

19

Адреса для відправки друкованого видання

(лише у разі замовлення)

 

/img/Example%20of%20writing%20section%20materials%20(in%20English)%20(1).pdf

/img/%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20(%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E)%20(1).pdf

 • Науковцям, викладачам, аспірантам та студентам!
 

Шановні користувачі, з метою уникнення розповсюдження спаму та реклами, просимо Вас авторизуватися через профіль в соціальних мережах.

Це не займе багато часу, та не потребує заповнення жодних форм. Дякуємо за розуміння!

Увійти використовуючи пофіль:
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту